At Odnośnik do polecenia Electrolux Ebc Gl60

Electrolux EBC GL60 to wysokiej jakości urządzenie do zabudowy, które wyposażone jest w system czyszczenia parą oraz mikrofalą. Dzięki temu użytkownik może cieszyć się maksymalną higieną i dokładnym czyszczeniem bez względu na rodzaj jedzenia. Urządzenie to jest łatwe w użyciu i wyposażone w wyświetlacz dotykowy, dzięki czemu jest intuicyjne w obsłudze. Dodatkowo, Electrolux EBC GL60 jest energooszczędny i posiada funkcję automatycznego wyłączania, aby zapewnić oszczędność energii. Urządzenie to jest wyborem idealnym dla zabudowy, ponieważ można je łatwo zainstalować w szafce kuchennej bez konieczności wykonywania dodatkowych prac.

Ostatnia aktualizacja: At Odnośnik do polecenia Electrolux Ebc Gl60

Błąd w pralce sygnalizowany jest na dwa sposoby. Jeżeli jestto model z wyświetlaczem to na wyświetlaczu pokaże się kod błędu np. E10. Wprzypadku pralek Electrolux bez wyświetlacza błąd sygnalizowany będzie zapomocą dźwięków (pojedynczy, podwójny) zależnych od rodzaju usterki.

Najpopularniejsze kody błędów w pralce Electrolux

E10

Błąd związany z poborem wody przez pralkę lub jej odpływem. Co to oznacza w praktyce? Mogła zostać pobrana niewystarczająca ilość wody przez elektrozawór do wystartowania prania. Warto sprawdzić zawór Aquastop jeżeli posiadamy w swojej pralce. Przeczyścić sitka na dopływie lub wymienić, jeżeli są zapchane.

Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy wykonać w przypadku jakiejkolwiek usterki w pralce to przeczyszczenie filtra w pompie odpływowej. Gromadzi się tam zawsze brud z prania i inne zanieczyszczenia. Czasami spotkać możne resztki chusteczki, drobne monety lub spinki.

E20

Źródłem kodu błędu E20 jest pompa odpływowa. Problem z tą częścią zaczyna się w momencie, gdy brudna woda nie może zostać odpompowana z pralki. Jednak są działania, które mogą poprawić tą usterkę i pompa znów zacznie działać. Zacznij od dokładnego oczyszczenia pompy oraz filtra. Zwróć uwagę na wąż odpływowy, czy nie jest zagięty albo zablokowany. Uniemożliwia to swobodne wypompowanie brudnej wody do kanalizacji. Czasami zdarza się, tak wrzucimy za dużo środka piorącego i piana spowoduje zator.

E30

Dosyć poważny błąd w pralce, ponieważ objawem jest wyciek. Zalanie łazienki, czy sąsiadów nie należy do przyjemnych akcji. Jak najszybciej pozbyć się błędu E30? Wyjaśniamy. Na początek sprawdź uszczelkę drzwi, czyli tą grubą opaskę, która okala drzwiczki pralki. Nie może mieć żadnych przerw ani dziur, ponieważ woda z pralki będzie przedostawać się na zewnątrz.

Sprawdź wąż dopływowy i jego połączenie z zaworem wody. Wyczyść szufladę na proszek, jeżeli kanały są zapchane od zraszaczy woda może przedostawać się z komory. Istnieje jeszcze więcej możliwości przecieku, więc potrzeba cierpliwości, aby zdiagnozować właściwy.

E40

Błąd E40 oznacza problemy z blokadą drzwiczek. Dobrze zamknięte drzwiczki to dźwięk przypominający charakterystyczne kliknięcie. Jeżeli ułamał się zaczep zamka, pranie nie rozpocznie się, ponieważ moduł wyłapie otwarte drzwi. Czasami spotkać możemy sytuację, gdy elektromagnes w blokadzie nie działa. Wtedy konieczna jest wymiana całego rygla. Wymiana blokady w pralce akurat nie należy do trudnych napraw, więc na pewno sobie poradzisz.

E60

Kod błędu w pralce Electrolux odnosi się do grzałki. Urządzenie nie osiąga zadanej temperatury w cyklu prania. Najczęściej sytuacja ma związek z czujnikiem temperatury, który nie zaskakuje albo z samą grzałką. Jeżeli czujesz się na siłach możesz samodzielnie sprawdzić ciągłość obwodu grzałki.

Koniecznie najpierw trzeba ją wymontować, w innym przypadku pomiary mogą być przekłamane. Spalona grzałka w pralce potrafi wybijać korki w domu, dlatego aby nie uszkodzić pozostałych elementów warto, jak najszybciej ją wymienić.

E90

Usterka związana z elektroniką. Aby prawidłowo zdiagnozować, co się właściwie zepsuło potrzeba trochę wiedzy na temat kondensatorów, triaków, diod. Błąd E90 w pralce Electrolux wskazuje na nieprawidłowości między podzespołami elektronicznymi. Objawem jest brak komunikacji między np. modułem a pompą lub grzałką a modułem.

Zdiagnozowanie skąd ten błąd w pralce wymaga cierpliwości, ponieważ gołym okiem nie będzie widać, co jest uszkodzone. Warto odłączyć pralkę od źródła zasilania i odczekać kilka minut. Tzw. reset urządzenia czasami pomaga. W innym przypadku nie obejdzie się bez naprawy.

Nietypowe oznaczenia kody błędów w pralkach Electrolux

3 poziome kreski na wyświetlaczu

Ciekawy przypadek błędu w pralce, ponieważ pralka niereaguje na przyciski. Rozwiązanie problemu jest typowe, gdy mamy małe dzieci.Otóż blokada rodzicielska została uaktywniona stąd wspomniane 3 poziome kreskina wyświetlaczu. W instrukcji obsługi pralki zawsze widnieje adnotacja, jakąkonfigurację klawiszy zastosować, aby zdjąć blokadę.

C9

Błąd w pralce Electrolux spowodowany problemem w wyważeniuprania. Bęben nie może ustalić pozycji i rozpocząć wirowania. Tutaj równieżzaczynamy od twardego resetu. Kombinacją przycisków próbujemy zresetowaćurządzenie.

Krótka instrukcja resetu:

1. Ustaw pokrętło na pozycję „0”.

2. Naciśnij równocześnie przycisk namaczania oraz prania wstępnego

3. Przytrzymując stale przyciski, obróć pokrętło w lewą stronę na program wirowania. Puść przyciski i wróć do pozycji „0”.

4. Spróbuj ponownie uruchomić cykl prania.

W przypadku niepowodzenia resetu i występowania dalej błędu C9 zajrzyj do silnika pralki. Możliwie, że szczotki węglowe starły się albo łożyska w silniku uszkodziły się.

Terminal czyścimy za pomocą polecenia clear

Ćwiczenie 1 – Wyświetlanie pomocy

1. Wyświetl pomoc za pomocą poleceń man oraz info

2. Za pomocą polecenia man find sprawdź składnie dla poleceń: passwd, ls,

alias, more

Ćwiczenie 2 – Wyświetlanie informacji o katalogach

1. Wyświetl listę katalogów za pomocą polecenia dir, sprawdź, jakie

informacje są wyświetlane przez polecenie vdir

2. Sprawdź działanie polecenia ls i ls z parametrem –l. Do których

wcześniejszych poleceń są one podobne?

3. Sprawdź działanie polecenia ls z parametrami: -a, -A, -d

4. Za pomocą polecenia ls „wzorzec”, wyświetl wszystkie elementy???? gdzie

* -oznacza dowolny ciąg znaków,? – zastępuje dowolny znak. Analogicznie

wyświetl wszystkie elementy nie spełniające warunku korzystając z parametru

–ignore=’wyrażenie’

5. Wyświetl zawartość również podkatalogów używając parametru –recursive

6. Posortuj wyświetlane wyniki wg wielkości i czasu utworzenie korzystając z

parametrów: -S i –t

7. Wyświetl strukturę katalogów dala katalogu /usr/etc za pomocą polecenia

tree

1

Ćwiczenie 3 – Przechodzenie pomiędzy katalogami

1. Przejdź do głównego katalogu w strukturze katalogów o jeden „wyżej” za

pomocą polecenia cd z parametrem.., następnie przejdź do katalogu

głównego przy użyciu parametru /.

2. Przy użyciu polecenia polecenia cd nazwaKatalogu wróć z powrotem do

swojego katalogu domowego.

Ćwiczenie 4 – Operacje na historii poleceń

1. Za pomocą polecenia history wyświetl historie użytych poleceń. Za pomocą

polecenia history > nazwaPliku przekieruj historie poleceń do pliku i sprawdź

jego zawartość. Wyczyść historie poleceń używając parametru –c.

Ćwiczenie 5 – Operacje na katalogach i plikach

1. W swoim katalogu za pomocą polecenia mkdir nazwaKatalogu utwórz

katalog o nazwie ImieINazwisko

2. W katalogu który utworzyłeś utwórz poprzez jedno polecenie trzy

podkatalogi o nazwie katalogA, katalogB i katalogC uzywajac spacji jako

separatora ich tworzenia - mkdir katalog1 katalog2

3. Za pomocą polecenia mv zmień nazwę katalogu katalogC na nazwę

KatalogDoUsuniecia - mv katalog1 katalog2

4. Usuń katalog o nazwie KatalogDoUsuniecia poprzez polecenie rmdir

5. W katalogu katalogB utwórz pliki o nazwie plikA, plikB, plikC i

NieUsuwalny za pomoca polecenia touch

6. Do katalogu katalogB zapisz dokument o nazwie plikD utworzony w

dowolnym edytorze dokumentów.

2

7. Zmień nazwę dokumentu plikD na plikDoUsuniecia za pomocą polecenia

mv. Zmień nazwę pliku plikA na plikB. Co się stało w wyniku operacji?

Ponownie utwórz plik o

nazwie plikA a następnie zmień jego nazwę na plikB używając najpierw

atrybutu –b a następnie –i.

8. Osuń plik o nazwie plikDoUsuniecia za pomocą polecenia rm

9. Usuń wszystkie pliki o nazwie rozpoczynającej się od plik - rm plik* w

trybie interaktywnym -i

10. Spróbuj usunąć katalog katalogB za pomocą polecenia rmdir. Czy

możliwe jest jego usuniecie?

11. Spróbuj usunąć katalog za pomocą polecenia rm z parametrem –r. Czy

operacja się udała?

12. Ponownie utwórz katalog o nazwie katalogB z plikami o nazwach plikA,

plikB, plikC. Przenieś zawartość katalogu katalogB do katalogu katalogA za

pomocą polecenia mv - mv katalog1/* katalog2.

13. Skopiuj plik plikA z katalogu katalogA do katalogu katalogB za pomocą

polecenia cp zmieniając nazwę na plikTymaczasowy- cp.. /katalog1/plik1

katalog2/plik2

14. Utwórz wpisując kilka dowolnych linijek tekstu w katalogu katalogB plik

tekstowy o nazwie plikDoDowiazania. Za pomocą polecenia ln utwórz

odnośnik stały o nazwie plikDowiazany do pliku plikDoDowiazania - ln plik1

plik2. Sprawdź za pomocąpolecenia cat zawartość pliku plikDowiazany.

Edytorem tekstowym zmień zawartość pliku i sprawdź ponownie poleceniem

cat zawartość pliku plikDowiazany. Czy uległa ona zmianie. Usuń plik o

nazwie plikDoDowiazania. Czy plik plikDowiazany nadal istnieje i wyświetla

jakaś zawartość? A pomocą polecenia ln z parametrem –s dokonaj dowiązanie

symboliczne do pliku plikDowiazany o nazwie plikDowiazany2 - ln -s

3

plik1 plik2. Wykonaj operacje analogiczne jak we wcześniejszym przypadku.

Czym rożni się odnośnik stały od dowiązania symbolicznego?

Ćwiczenie 6 – Wyświetlanie zawartości plików

1. Dodaj do katalogu katalogB za pomocą edytora tekstowego pliki z

dowolnym tekstem o nazwach plikZawartosc1 oraz plikZawartosc2. Za

pomocą poznanego polecenia cat wyświetl zawartość plików o nazwie

plikZawartosc1 oraz plikZawartosc2 numerując ich linie:: cat -n plik1. txt

plik2. txt lub cat -n plik. *

2. W celu złączenia plikówplikZawartosc1 oraz plikZawartosc2 w

plikZawartosc3 jeden posłuż się operatorem skierowania >> - cat plik1. txt >> plik3. txt

3. Przejrzyj zawartość pliku plikZawartosc3 za pomocą polcen more oraz less

Ćwiczenie 7 – Wyszukiwanie plików

1. Za pomocą polecenia find znajdź w katalogu katalogA plik o nazwie plikB

- find /katalog -name plik -print

2. Za pomocą odpowiedniego wyrażenia regularnego znajdź w katalogu

katalogA pliki o nazwie rozpoczynającej się od plik

3. Wyświetl listę plików, które zostały utworzone lub zmodyfikowane w ciągu

ostatniego dnia za pomocą polecenia postaci find /usr/bin -type f -mtime -1

-print

Ćwiczenie 8 – Zmiana atrybutów plików Sprawdź katalogów

1. Sprawdź za pomocą polecenia ls z odpowiednim parametrem uprawnienia

do katalogu katalogA

2. Za pomocą polecenia chmod zmień parametry katalogu katalogA pełnie

4

dla właściciela, wejście i przeszukanie zawartości dla grupy przypisanej do

katalogu i na brak uprawnień dla pozostałych użytkowników pamiętając, ze

wartości liczbowe.

- 4 – r - przeszukanie zawartości (katalog), odczyt

- 2 – w - zmiana zawartości (katalog i plik)

- 1 – x - wejście (katalog), uruchomienie (plik)

przykład – chmod 666 katalog1

3. Za pomocą parametru –R dokonaj zmiany zarówno dla katalogu katalogA

jak i podkatalogów na uprawnienia pełne dla wszystkich wyświetlając

informacje dla każdej ze zmian za pomocą parametru -v

Ćwiczenie 9 – Spakowywanie i rozpakowywanie plików

1. Sprawdź w podręczniku użytkownika dane na temat poleceń tar, jar i

compress

2. Sworzyc kopie zapasowa zawartości katalogu katalogB znajdującego się w

katalogu katalogA za pomocą tar-a i umieścić ja w katalogu katalogB pod

nazwa daneSpakowane. tar

3. Wyświetl zawartość katalogu katalogB sprawdzając, czy plik kopii

zapasowej istnieje

4. Sprawdzić zawartość pliku kopii zapasowej

5. Rozpakuj plik kopii zapasowej o nazwie daneSpakowane. tar

6. Usuń odtworzone dane wraz z katalogiem je zawierającym

Ćwiczenie 10 – Ustalanie zajętego i wolnego miejsca

1. Sprawdź ilość wolnego i zajętego miejsca na partycjach za pomocą

polecenia df. Użyj parametru –m aby wyświetlić ilość w megabajtach

2. Wyświetl ilość miejsca w bajtach jaka zajmuje katalog /usr/bin za pomocą

5

pocenia du i parametru –b.

3. Wyświetl ilość miejsca jaka zajmuje katalog i podkatalogi katalogu

katalogA używając parametru –a

4. Sprawdź jakie dane zostaną wyświetlone dla tego polecenia i katalogu

katalogA gdy jako parametry podasz odpowiednio –c, -s, -S

Kwiczenie 11 – Wyświetlanie informacji o systemie

1. Wyświetl informacje o architekturze komputera za pomocą plecenia arch

2. Sprawdź składnie polecenia uname, a następnie wyświetl informacje:

procesor, wersja jadra, nazwa hosta, wszystkie zbiorczo

3. Wyświetl ilość miejsca w bajtach jaka zajmuje katalog /usr/bin za pomocą

polecenia du i parametru –b.

4. Za pomocą polecenia free wyświetl informacje o pamięci systemowej. Użyj

parametru –k do wyświetlenia w kilobajtach lub –m do wyświetlenia w

megabajtach

5. Wyświetl listę procesów za pomocą polecenia ps i najbardziej

obciążających system za pomocą polecenia top

6. Wyświetl statystyki dla połączeń za pomocą polecenia netstat

Ćwiczenie 12 – Konta użytkowników

1. Wejdź na konto użytkownika roota za pomocą polecenia su

2. Zmień hasło dla roota za pomocą polecenia passwd

3. Za pomocą polecenia w wyświetl informacje o aktywnych sesjach

4. Za pomocą polecenia adduser dodaj użytkownika o nazwie swoje inicjały

5. Przy użyciu parametru –g dodaj nowego użytkownika o nazwie admin jako

należącego do grupy root

6. Usuń pierwszego utworzonego użytkownika za pomocą polecenia userdel

6

wraz z jego katalogiem domowym używając parametru –r

7. Wyświetl informacje o użytkowniku amin wykorzystuj ac polecenie finger

8. Dodaj nowa grupę użytkowników za pomocą polecenia groupadd o

nazwie nowaGrupa

9. Sprawdź składnie polecenia adduser i dodaj jeszcze jednego użytkownika z

kilkoma parametrami konfiguracyjnymi jako członka grupy nowaGrupa

10. Usuń grupę nowaGrupa za pomocą polecenia groupdel

11. Sprawdź składnie polecenia usermod i zmień dane dla użytkownika admin

Ćwiczenie 13 – Montowanie i odmontowywanie

1. Zamontuj stacje dyskietek za pomocą polecenia mount – mount /dev/fd0

2. Odmontuj urządzenie za pomocą polecenia umount

3. Zamontuj jedna z nie zamontowanych partycji – lista urządzeń w katalogu

/dev/urządzenie, partycje zaczynają się od hda. Mesli wszystkie partycje są

zamontowane, odmontuj którąś i zamontuj ponownie

4. Wejdź do zamontowanej partycji – znajduje się one w katalogu

/mnt/nazwaUrzadzenia, np. /mnt/hda2

Ćwiczenie 14 – Zamykanie systemu

1. Zamknij system po upływie 2 minut – shutdown 2

CZY MÓGŁBY KTOŚ MI POMÓC?????

Problem

  • Soft Plus wydłuża program
  • Na czym polega / jak działa funcja dodatkowo zmiękczania?

Dotyczy

  • Pralka ładowana od frontu z funkcją Soft Plus
  • Pralka ładowana od góry z funkcją Soft Plus

Rozwiązanie

Włączenie opcji Soft Plus zapewnia optymalizację dozowania płynu zmiękczającego i miękkości tkanin.

Pralka po zakończonym płukaniu zasadniczym, ponownie pobiera wodę, aby wsad był równomiernie namoczony. Dzięki temu sztuki odzieży nie będą "posklejane" ze sobą lub "przyklejone" do ściany bębna. 

Po dodatkowym nabraniu wody i równomiernym rozprowadzeniu detergentu w bębnie, następuje wypompowanie wody z urządzenia. 

Włączenie funkcji Soft Plus wydłuża cykl prania. 

UWAGA!
W przypadku chęci wyłączenia funkcji Soft Plus należy nacisną ponownie przycisk tej funkcji na urządzeniu, w przeciwnym razie funkcja będzie włączona do każdego programu który na nią pozwala. 

At Odnośnik do polecenia Electrolux Ebc Gl60

Bezpośredni link do pobrania At Odnośnik do polecenia Electrolux Ebc Gl60

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja At Odnośnik do polecenia Electrolux Ebc Gl60