Instrukcja szybkiej instalacji Emerson Rosemount 389

Instalacja Emerson Rosemount 389 to najlepszy sposób na szybkie przeprowadzenie instalacji w miejscu pracy. Zawiera wszystkie niezbędne informacje, abyś mógł łatwo zainstalować urządzenie. Instrukcja szybkiej instalacji zawiera kroki, które należy wykonać, aby zainstalować Emerson Rosemount 389, w tym wszystkie wymagane narzędzia i materiały oraz instrukcje krok po kroku. Instrukcja szybkiej instalacji jest bardzo łatwa w użyciu i naprawdę pomaga przyspieszyć proces instalacji, dzięki czemu możesz szybciej zacząć korzystać z Emerson Rosemount 389.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja szybkiej instalacji Emerson Rosemount 389

Ten obszar naszej witryny poświęcony jest informacjom technicznym, instrukcjom i broszurom.

Dane techniczne produktu umożliwiają szybki przegląd cech kranu do ciepłej wody lub utylizatora odpadów spożywczych InSinkErator. Od wymiarów produktu po cechy techniczne i elementy – wszystko to znajdziesz w karcie danych technicznych.

  Wsparcie produktu

  Jak to zrobić: Filmy dotyczące instalacji

  praktyczne porady dotyczące instalacji urządzeń InSinkErator w bezpieczny, szybki i skuteczny sposób.

  Często zadawane pytania

  Jeśli masz pytania dotyczące któregokolwiek z naszych produktów, jest prawie pewne, że tu znajdziesz na nie odpowiedź.

  Skontaktuj się z nami

  Chcesz skontaktować się z członkiem naszego zespołu? Chętnie pomożemy

  Masz pytanie dotyczące naszych produktów? Odpowiedź znajdziesz tutaj.

  Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.

  Przejdź do treści

  Dodatek do instrukcji
  00809-0200-2410, wersja AB
  Styczeń 2022
  Piasta zbiornika Rosemount™ 2410

  Instrukcja aktualizacji dla magistrali głównej i magistrali dodatkowej

  OSTRZEŻENIE
  Niezastosowanie się do tych wskazówek dotyczących instalacji może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

  • Upewnij się, że tylko wykwalifikowany personel wykona instalację.
  • Używaj sprzętu tylko w sposób określony w niniejszej instrukcji. Niezastosowanie się do tego może osłabić ochronę zapewnianą przez sprzęt.
   Eksplozje mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
  • Sprawdź, czy środowisko pracy urządzenia jest zgodne z odpowiednimi certyfikatami lokalizacji niebezpiecznych.
  • Aby zapobiec zapłonowi łatwopalnych lub palnych atmosfer, odłącz zasilanie przed serwisowaniem.
   Porażenie prądem może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas kontaktu z przewodami i zaciskami.
  • Upewnij się, że zasilanie sieciowe urządzenia jest wyłączone, a linie do wszelkich innych zewnętrznych źródeł zasilania są odłączone lub nie są zasilane podczas okablowania urządzenia.

  OSTRZEŻENIE
  Każda wymiana nierozpoznanych części może zagrozić bezpieczeństwu. Naprawa (np. wymiana części) może również zagrażać bezpieczeństwu i jest niedopuszczalna w żadnych okolicznościach. Nieautoryzowane zmiany w produkcie są surowo zabronione, ponieważ mogą w niezamierzony i nieprzewidywalny sposób zmienić działanie i zagrozić bezpieczeństwu. Nieautoryzowane zmiany, które zakłócają integralność spoin lub kołnierzy, takie jak wykonywanie dodatkowych perforacji, zagrażają integralności i bezpieczeństwu produktu. Oceny i certyfikaty sprzętu tracą ważność w przypadku produktów, które zostały uszkodzone lub zmodyfikowane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Emerson. Dalsze użytkowanie produktu, który został uszkodzony lub zmodyfikowany bez pisemnej zgody, odbywa się na wyłączne ryzyko i koszt klienta.

  Wprowadzenie

  Niniejsza instrukcja opisuje, jak zmodernizować główną/dodatkową magistralę polową w istniejącej koncentratorze zbiorników Rosemount 2410.
  Uwagi
  Aktualizacja musi być udokumentowana. Obejmuje to podanie numeru seryjnego urządzenia, daty uaktualnienia, typu uaktualnienia oraz nazwiska osoby wykonującej uaktualnienie.

  Zestaw do aktualizacji

  Zestaw modyfikacyjny składa się z następujących części:

  • Śruba M3x6
  • Tabliczka do etykiety głównej
  • Etykieta główna i części zamiennej
  • Płyta modemu PCM (jeśli dotyczy)
  • Kod startowy (jeśli dotyczy)

  Procedura instalacji

  Podczas modernizacji piasty zbiornika 2410 należy przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa podczas pracy ze sprzętem elektrycznym w niebezpiecznych lokalizacjach.
  Zawsze upewnij się, że masz niezbędne pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy w niebezpiecznych lokalizacjach. Jeśli nie masz pewności, skonsultuj się z lokalnym personelem na miejscu.

  Procedura aktualizacji

  Procedura

  1. Wyłącz urządzenie w źródle zasilania.
  2. Odłącz całe okablowanie.
  3. W razie potrzeby przenieś głowicę urządzenia w bezpieczne, bezpieczne miejsce.
   OSTRZEŻENIE
   Przenieś głowicę nadajnika w odpowiednie miejsce do prac konserwacyjnych i kontynuuj wymianę i upewnij się, że przestrzegasz odpowiednich procedur ochronnych, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
  4. Zdejmij pokrywę z nadajnika.
  5. Zdejmij pokrywę wyświetlacza, naciskając dwa plastikowe klipsy do góry. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-procedure-1. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - procedura 1" width="477" height="397" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>
  6. Odłącz kable od płyty głównej. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Disconnect. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — odłączanie" width="462" height="385" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>
  7. Wykręć wszystkie 6 śrub mocujących plastikowy uchwyt wewnątrz obudowy. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Remove. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — wymontuj" width="429" height="356" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>
  8. Wyjmij plastikowy uchwyt z obudowy. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-housing. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - obudowa" width="644" height="422" data-ezsrcset="https://manuals. png 736w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-housing-550x360. png 550w" sizes="(max-width: 644px) 100vw, 644px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
  9. Naciśnij plastikowe klipsy, aby odłączyć elektronikę. Odłącz i wyjmij pakiet elektroniki z plastikowego uchwytu. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-detach. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - odłączanie" width="550" height="382" data-ezsrcset="https://manuals. png 695w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-detach-550x382. png 550w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
  10. Usuń płytkę, która utrzymuje zasilacz na miejscu. Umożliwi to łatwy dostęp do głównej i pomocniczej tablicy magistrali. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-primary. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — podstawowa" width="618" height="489" data-ezsrcset="https://manuals. png 731w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-primary-550x435. png 550w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
  11. Wymień główną lub pomocniczą kartę magistrali w zależności od żądanej konfiguracji. Dodaj lub wymień płytę główną/dodatkową w zależności od żądanej konfiguracji. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-configuration. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — konfiguracja" width="536" height="446" data-ezsrcset="https://manuals. png 643w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-configuration-550x458. png 550w" sizes="(max-width: 536px) 100vw, 536px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>A. Autobus podstawowy
   B. Dodatkowy autobus
  12. Jeśli karta IS jest zamontowana po stronie pierwotnej, upewnij się, że kabel połączeniowy jest umieszczony pod płytą magistrali pomocniczej, jeśli taka karta jest obecna. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-placed. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - umieszczona" width="364" height="440" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>
  13. Przymocuj płytę zasilacza z powrotem do płyty głównej i upewnij się, że wszystkie płyty są wyrównane i prawidłowo opierają się o wspornik płyty. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-power. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - moc" width="558" height="474" data-ezsrcset="https://manuals. png 673w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-power-550x467. png 550w" sizes="(max-width: 558px) 100vw, 558px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
  14. Wsuń deski w rowki uchwytu; upewnij się, że radiator jest odpowiednio dopasowany do dolnej części uchwytu. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-grooves. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — rowki" width="570" height="405" data-ezsrcset="https://manuals. png 701w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-grooves-550x391. png 550w" sizes="(max-width: 570px) 100vw, 570px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
  15. Dociśnij obie części do końca, aż uchwyt zatrzaśnie się na swoim miejscu, a płyty będą widoczne w otworach inspekcyjnych. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-inspection. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - inspekcja" width="466" height="441" data-ezsrcset="https://manuals. png 624w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-inspection-550x520. png 550w" sizes="(max-width: 466px) 100vw, 466px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
  16. Umieść pakiet elektroniki z powrotem w obudowie i zabezpiecz go śrubami.
  17. Podłącz wszystkie kable z powrotem do płyty głównej, jeśli ma to zastosowanie. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Connect. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — Connect" width="561" height="459" data-ezsrcset="https://manuals. png 679w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Connect-550x450. png 550w" sizes="(max-width: 561px) 100vw, 561px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
  18. Upewnij się, że kable nie są wepchnięte w przestrzeń obok komponentu iskrobezpiecznego (jeśli jest), okablowanie może w przeciwnym razie pogorszyć samoistne bezpieczeństwo płytki. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Arrange. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — rozmieszczenie" width="488" height="368" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>
  19. Ułóż kable tak, aby nie mogły zostać uszkodzone przez gwinty podczas montażu pokrywy obudowy.
  20.  Zatrzaśnij pokrywę wyświetlacza lub pokrywę wyświetlacza etykiet (w zależności od wersji).
  21. Sprawdź pierścień uszczelniający na pokrywie obudowy, upewnij się, że nie jest uszkodzony, a jeśli jest suchy, posmaruj pierścień uszczelniający i gwinty. Uszkodzony O-ring należy wymienić na nowy.
  22. Dokręć pokrywę.
  23. Usuń starą tabliczkę z etykietą i zastąp ją nową. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Remove-1. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — wymontuj 1" width="508" height="439" data-ezsrcset="https://manuals. png 667w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Remove-1-550x475. png 550w" sizes="(max-width: 508px) 100vw, 508px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
  24. Nałóż nową etykietę główną na płytkę.
  25. Podłącz urządzenie i włącz je, jeśli wyświetlacz jest obecny, upewnij się, że urządzenie działa prawidłowo. Gdy nie ma wyświetlacza, skontaktuj się ze sterownią i sprawdź, czy urządzenie jest ponownie online.
  26. Jeśli kod startowy jest dołączony do uaktualnienia, należy go wprowadzić przed osiągnięciem pełnej funkcjonalności.
  27. Uruchom płytę WinSetup, znajdź zaktualizowane urządzenie 2410, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz właściwości. W zakładce Zaawansowane wybierz przycisk Aktualizuj urządzenie.
  28. Wprowadź kod startowy określony w informacjach dostarczonych z aktualizacją. Wybierz OK i Zastosuj, aby zamknąć okno właściwości.
  29. Twoje urządzenie 2410 zostało uaktualnione. Może zaistnieć potrzeba wprowadzenia dodatkowych zmian w konfiguracji w zależności od typu uaktualnienia. Zobacz koncentrator zbiornika Rosemount 2410 Instrukcja obsługi więcej szczegółów.

  Dodatek do instrukcji
  00809-0200-2410
  Styczeń 2022
  Piasta zbiornika Rosemount 2410
  00809-0200-2410

  Wersja AB 2022
  Aby uzyskać więcej informacji: www. com
  © 2022 Emerson. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Warunki sprzedaży firmy Emerson są dostępne na żądanie. Logo Emerson jest znakiem towarowym i usługowym firmy Emerson Electric Co. Rosemount jest znakiem jednej z firm należących do rodziny Emerson. Wszystkie inne znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli.

  Dokumenty / Zasoby

  1 Skrócona instrukcja obsługi, wersja GB Przetwornik poziomu Rosemount 5300 Falowodowy przetwornik radarowy

  2 Skrócona instrukcja 1. 0 Informacje na temat instrukcji Niniejsza skrócona instrukcja obsługi zawiera podstawowe informacje o przetworniku poziomu Rosemount Więcej instrukcji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzeń Rosemount Instrukcje obsługi oraz niniejsza instrukcja są również dostępne w wersji elektronicznej pod adresem Emerson. com/Rosemount. OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń dotyczących montażu oraz konserwacji może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. Instalację przetwornika mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy postępujący zgodnie z właściwymi procedurami. Niniejsze urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony w niniejszej skróconej instrukcji obsługi i instrukcji obsługi. Niespełnienie tego wymagania może wpłynąć na bezpieczeństwo pracy urządzenia. Użycie jakichkolwiek nieoryginalnych części lub wykonywanie napraw innych niż wymiana całej głowicy przetwornika lub zespołu sondy może zagrażać bezpieczeństwu i jest zabronione. Wybuch grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. Należy sprawdzić, czy środowisko pracy przetwornika jest zgodne z odpowiednimi wymogami dotyczącymi obszarów zagrożonych. Patrz Certyfikaty urządzenia na stronie 24. Aby zapobiec zapłonowi w atmosferze palnej lub zapalnej, przed rozpoczęciem czynności serwisowych należy odłączyć zasilanie. Przed podłączeniem komunikatora HART, FOUNDATION Fieldbus lub Modbus w atmosferze wybuchowej należy się upewnić, że wszystkie urządzenia pracujące w pętli są zainstalowane zgodnie z zasadami okablowania iskrobezpiecznego lub niezapalnego. Aby uniknąć wycieków medium procesowego, należy stosować tylko pierścienie O-ring przeznaczone do uszczelnienia konkretnych adapterów uszczelniających. Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. Należy unikać kontaktu z przewodami i zaciskami. W przewodach może pojawiać się wysokie napięcie, grożące porażeniem elektrycznym. Podczas podłączania instalacji elektrycznej należy się upewnić, że zasilanie przetwornika poziomu Rosemount 5300 jest wyłączone, a przewody prowadzące do jakiegokolwiek zewnętrznego źródła zasilania są odłączone lub zasilane jest wyłączone. Urządzenie instalowane na zbiornikach niemetalowych (np. zbiorniki z włókna szklanego) musi być uziemione w celu zabezpieczenia przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych. Sondy z powierzchniami nieprzewodzącymi Sondy pokryte plastikiem i/lub wyposażone w plastikowe dyski mogą generować ładunek elektrostatyczny zdolny do zapłonu w pewnych ekstremalnych warunkach. Dlatego w przypadku używania sondy w środowisku potencjalnie wybuchowym należy przedsięwziąć stosowne środki, aby zapobiec wyładowaniu elektrostatycznemu. Przed odłączeniem głowicy przetwornika od sondy należy wyeliminować ryzyko wystąpienia wyładowań elektrostatycznych. Sondy mogą generować ładunek elektrostatyczny mogący spowodować zapłon w pewnych ekstremalnych warunkach. Podczas prowadzenia jakichkolwiek prac montażowych lub konserwacyjnych w atmosferze potencjalnie wybuchowej odpowiedzialna osoba powinna dopilnować, aby przed próbą odłączenia sondy od głowicy przetwornika wyeliminować ryzyko wystąpienia wyładowań elektrostatycznych. 2

  3 Skrócona instrukcja obsługi Spis treści Potwierdzenie gotowości systemu (tylko 4 20 ma) strona 4 Zamocować przetwornik na zbiorniku strona 4 Wykonanie podłączeń elektrycznych strona 10 Okablowanie i włączenie zasilania strona 14 Konfiguracja strona 18 Systemy bezpieczne Safety Instrumented Systems (tylko 4 20 ma) strona 20 Dostosowywanie długości sondy strona 21 Certyfikaty urządzenia strona 24 3

  4 Skrócona instrukcja 2. 0 Potwierdzenie gotowości systemu (tylko 4 20 ma) 2. 1 Potwierdzenie wersji HART W przypadku stosowania systemu sterowania lub zarządzania korzystającego z protokołu HART przed zakupieniem i zainstalowaniem przetwornika należy sprawdzić zgodność tych systemów z protokołem HART w wersji 7. Nie wszystkie systemy mogą komunikować się przy użyciu protokołu HART w wersji 7. Przetwornik może być skonfigurowany do korzystania z wersji 5 lub 7 protokołu HART. 2. 2 Potwierdzenie prawidłowości sterownika urządzenia Sprawdzić, czy w systemie załadowana jest najnowsza wersja sterownika urządzenia (Device Driver DD/DTM), co jest gwarancją prawidłowej komunikacji. Patrz Tabela 1. Najnowszą wersję sterownika urządzenia można pobrać ze strony EmersonProcess. com/DeviceFiles. Tabela 1. Wersje urządzeń i pliki dla przetworników Rosemount 5300 Wersja oprogramowania sprzętowego (1) Określenie sterownika urządzenia Wersja ogólna HART Wersja urządzenia (2) 7 4 2F0 i nowsza 5 3 od 2A2 do 2D Wersja oprogramowania sprzętowego widoczna jest na etykiecie umieszczonej na głowicy przetwornika, np. SW 2E0. Wersja urządzenia widoczna jest na etykiecie umieszczonej na głowicy przetwornika, np. HART Dev Rev Zmiana wersji protokołu HART Jeśli narzędzie konfiguracyjne HART nie może się komunikować przy użyciu protokołu HART w wersji 7, wówczas urządzenie załaduje menu ogólne o ograniczonej funkcjonalności. Zmiana wersji protokołu HART w menu ogólnym: 1. Zlokalizować pole Message (Komunikat). W polu Message (Komunikat) wpisać HART5 lub HART7 i 27 spacji na końcu wiersza. 3. 0 Zamocować przetwornik na zbiorniku W przypadku stosowania elastycznych sond z jednym przewodem zamówionych ze zdemontowanym obciążnikiem (kod opcji WU) przed zamocowaniem przetwornika należy się zapoznać z sekcją Dostosowywanie długości sondy na stronie 21. 4

  5 Skrócona instrukcja obsługi 3. 1 Przyłącze w zbiorniku gwintowane / kołnierzowe / Tri-Clamp Krok 1: Uszczelnić i zabezpieczyć połączenia gwintowe Zastosować smar zapobiegający zacieraniu lub taśmę PTFE zgodnie z obowiązującymi procedurami zakładowymi. Tylko w przypadku przyłącza gwintowego NPT w zbiorniku. Krok 2: Zamontować urządzenie na zbiorniku NPT Kołnierz Uszczelka płaska 5

  6 Skrócona instrukcja Krok 2 ciąg dalszy... Tri-Clamp BSP/G Uszczelka płaska Uszczelka płaska Krok 3: Dostosować ustawienie wyświetlacza (opcjonalnie) Krok 4: Dokręcić nakrętkę Moment dokręcania 40 Nm 6

  7 Skrócona instrukcja obsługi 3. 2 Obudowa do montażu zdalnego Krok 1: Ostrożnie zdjąć przetwornik Krok 2: Zamontować sondę na zbiorniku Uszczelka płaska Krok 3: Zamontować połączenie zdalne na sondzie Moment dokręcania 40 Nm 7

  8 Skrócona instrukcja Krok 4: Przymocować obejmę do rury Rura pozioma 4X Rura pionowa Krok 5: Przymocować wspornik obudowy 3X Krok 6: Zamontować głowicę przetwornika Moment dokręcania 40 Nm 8

  9 Skrócona instrukcja obsługi 3. 3 Montaż na obejmie Krok 1: Przymocować wspornik do rury/ściany Na rurze Rura pozioma 4X Rura pionowa Na ścianie Użyć odpowiednich wkrętów. 4X Krok 2: Zamontować przetwornik z sondą na obejmie 3X 9

  10 Skrócona instrukcja 4. 0 Wykonanie podłączeń elektrycznych 4. 1 Dobór kabla Użyć skrętki ekranowanej (18 12 AWG). W przypadku magistrali RS-485 użyć skrętki ekranowanej, najlepiej o impedancji 120 (zazwyczaj 24 AWG). 4. 2 Dławik/osłona kablowa W przypadku instalacji przeciwwybuchowych/ognioszczelnych należy używać wyłącznie dławików lub osłon kablowych przeznaczonych do zastosowań przeciwwybuchowych lub ognioszczelnych. 3 Zasilanie (V DC) Typ atestu HART FOUNDATION Fieldbus RS-485 z Modbus Brak 16 42, (wartość maks. ) Nieiskrzące / o ograniczonej mocy 4. 4 Komunikacja 4 20 ma/hart Ilustracja 1. Schemat okablowania 16 42, Nie dotyczy Iskrobezpieczne Nie dotyczy FISCO Nie dotyczy 9 17, 5 Nie dotyczy Przeciwwybuchowe/ ognioszczelne 20 42, (wartość maks. ) A C D F B E A. Komunikator polowy B. Zatwierdzona bariera iskrobezpieczna (tylko w przypadku instalacji iskrobezpiecznych) C. Modem HART D. Amperomierz E. Rezystancja obciążenia ( 250 F. Zasilanie Uwaga Przetworniki poziomu Rosemount 5300 z wyjściem ognioszczelnym/przeciwwybuchowym mają wbudowaną barierę nie jest potrzebna zewnętrzna bariera. 10

  11 Skrócona instrukcja obsługi Ograniczenia obciążenia W przypadku komunikacji HART wymagana jest rezystancja pętli o wartości co najmniej 250. Maksymalna oporność pętli zależy od wartości napięcia zewnętrznego zasilania w sposób, który pokazuje Ilustracja 2. Ilustracja 2. Ograniczenia obciążenia Instalacje iskrobezpieczne U E (V) Instalacje bezpieczne i nieiskrzące / o ograniczonej mocy R( Zakres roboczy U E (V) Instalacje przeciwwybuchowe/ognioszczelne (Ex d) R( R( R(): maksymalna oporność pętli U E (V): napięcie zewnętrznego źródła zasilania 24 Zakres roboczy Zakres roboczy U E (V) Uwaga W przypadku instalacji Ex d wykres obowiązuje, jeśli rezystancja obciążeniowa komunikatora HART znajduje się po stronie dodatniej i jeśli strona ujemna jest uziemiona. W przeciwnym razie rezystancja obciążeniowa jest ograniczona do

  12 Skrócona instrukcja 4. 5 FOUNDATION Fieldbus Ilustracja 3. Schemat okablowania A C D B A. Modem FOUNDATION Fieldbus D. 12

  13 Skrócona instrukcja obsługi 4. 6 RS-485 z komunikacją Modbus Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetworników Rosemount serii Pobór mocy <0, 5 W (z adresem HART = 1) <1, 2 W (łącznie z czterema urządzeniami HART slave) Ilustracja 4. Schemat okablowania HART HART + Do ostatniego przetwornika w magistrali należy podłączyć rezystor końcowy Zasilanie 120 Magistrala RS-485 A B 120 Uwaga Przetworniki poziomu Rosemount 5300 z wyjściem ognioszczelnym/przeciwwybuchowym mają wbudowaną barierę nie jest potrzebna zewnętrzna bariera. 13

  14 Skrócona instrukcja 5. 0 Okablowanie i włączenie zasilania Krok 1: Upewnić się, że źródło zasilania zostało odłączone Krok 2: Zdjąć pokrywę Krok 3: Wyjąć plastikowe zaślepki Krok 4: Przeciągnąć kabel przez dławik/osłonę kablową W przypadku dławików M20 wymagane jest użycie adapterów. 14 Krok 5: Podłączyć przewody. Patrz schematy podłączania okablowania (strona 10 13).

  15 Skrócona instrukcja obsługi Krok 6: Zapewnić właściwe uziemienie Należy się upewnić, czy uziemienie (włącznie z uziemieniem IS w przedziale zacisków) wykonano zgodnie z atestami do pracy w obszarach zagrożonych oraz krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi. Uziemienie obudowy przetwornika Najefektywniejszą metodą uziemienia obudowy przetwornika jest jej bezpośrednie podłączenie do instalacji uziomowej przy użyciu przewodu o minimalnej impedancji (<1). Dostępne są dwie śruby uziemienia (patrz Ilustracja 5). Ilustracja 5. Śruby uziemienia A B A. Śruba uziemienia wewnętrznego B. Śruba uziemienia zewnętrznego Uziemienie ekranu kabla sygnałowego Upewnić się, że ekran kabla urządzenia jest: krótko przycięty i zaizolowany tak, aby nie miał kontaktu z obudową przetwornika; podłączony w sposób ciągły w całym segmencie; podłączony do odpowiedniego uziemienia po stronie źródła zasilania. Ilustracja 6. Ekran kabla A B B C C C D A. Zaizolować ekran B. Jak najmniejsza odległość C. Przyciąć ekran i zaizolować D. Podłączyć ekran do uziemienia w zasilaczu 15

  16 Skrócona instrukcja Krok 7: Dokręcić dławik kablowy Nałożyć taśmę PTFE lub inny środek uszczelniający na połączenia gwintowe. Uwaga Poprowadzić okablowanie w taki sposób, aby zapewnić pętlę okapową. Krok 8: Zaślepić każdy nieużywany przepust przy użyciu dostarczonej metalowej zaślepki Nałożyć taśmę PTFE lub inny środek uszczelniający na połączenia gwintowe. 16

  17 Skrócona instrukcja obsługi Krok 9: Założyć i dokręcić pokrywę 1. Sprawdzić, czy śruba blokady pokrywy jest całkowicie wkręcona w obudowę. H2. 5 mm Śruba blokady pokrywy 2. Założyć i dokręcić pokrywę. Aby spełnić wymagania norm przeciwwybuchowości, należy szczelnie dokręcić pokrywę obudowy. Obracać śrubę blokady pokrywy w lewo, aż zetknie się z pokrywą. Ta czynność jest wymagana tylko w przypadku instalacji spełniających wymagania norm ATEX, IECEx, NEPSI, INMETRO i TIIS. Obrócić śrubę blokady pokrywy o dodatkowe ½ obrotu w lewo w celu zabezpieczenia pokrywy. Krok 10: Podłączyć źródło zasilania 17

  18 Skrócona instrukcja 6. 0 Konfiguracja Konfigurację podstawową można łatwo wykonać przy użyciu programu Rosemount Radar Master, komunikatora polowego, menedżera urządzeń AMS, systemu DeltaV lub dowolnego hosta wykorzystującego sterownik DTM bądź opisy urządzeń DD. W przypadku korzystania z zaawansowanych funkcji konfiguracyjnych zaleca się używanie programu Rosemount Radar Master. 6. 1 Program Rosemount Radar Master 1. Uruchomić program Rosemount Radar Master. Połączyć się z żądanym przetwornikiem. W oknie Guided Setup (Kreator konfiguracji) kliknąć Run Wizard for guided setup (Uruchom kreatora konfiguracji) i postępować zgodnie z instrukcjami. Kontynuować kroki 2 5 w oknie Guided Setup (Kreator konfiguracji). 5. Kliknąć View live values from device (Wyświetl wartości z urządzenia) i sprawdzić, czy przetwornik działa prawidłowo. 2 Menedżer urządzeń AMS lub komunikator polowy Krok 1: Podłączyć do urządzenia Menedżer urządzeń AMS 1. Uruchomić menedżera urządzeń AMS. Wybrać opcje View (Widok) > Device Connection View (Podgląd podłączonego urządzenia). W oknie Device Connection View (Podgląd podłączonego urządzenia) dwukrotnie kliknąć ikonę modemu. Dwukrotnie kliknąć ikonę urządzenia. 18

  19 Skrócona instrukcja obsługi Komunikator polowy Włączyć komunikator polowy i połączyć z urządzeniem. Krok 2: Skonfigurować urządzenie Wersja 3 urządzenia HART 1. Wybrać pozycję Configure/Setup (Konfiguracja) > Basic Setup (Konfiguracja podstawowa). Skonfigurować ustawienia od 1 do 6 w obszarze Basic Setup (Konfiguracja podstawowa). (Przypisanie zmiennych, sonda, geometria, środowisko, objętość i wyjście analogowe). Wybrać opcję Finish (Zakończ). Wybrać pozycję Device Specific Setup (Ustawienia specjalne urządzenia). Wybrać pozycję Restart Device (Zrestartuj urządzenie). Wersja 4 urządzenia HART 1. Wybrać pozycję Configure (Konfiguracja) > Guided Setup (Kreator konfiguracji). Wybrać pozycję Level Measurement Setup (Konfiguracja pomiarów poziomu) i postępować zgodnie z instrukcjami. Uruchomić procedurę Verify Level (Sprawdź poziom) w celu sprawdzenia pomiarów poziomu. Rozważyć wykonanie konfiguracji opcjonalnej, takiej jak Volume (Objętość) i Display (Wyświetlacz). FOUNDATION Fieldbus 1. Opcjonalnie: wybrać pozycję Volume Calculation Setup (Konfiguracja obliczania objętości). Wybrać pozycję Restart Measurement (Zrestartuj pomiar). 19

  20 Skrócona instrukcja Tabela 2. Parametry protokołu FOUNDATION Fieldbus Funkcja Typ sondy Długość sondy Odległość blokowania / Górna strefa pusta Wysokość zbiornika Typ montażu Średnica wewnętrzna rury/komory/dyszy Wysokość dyszy Tryb pomiaru Zakres dielektryczny produktu (1) Stała dielektryczna górnego produktu (2) Warunki procesu (szybkie zmiany poziomów) Metoda obliczania objętości Średnica zbiornika (tylko w przypadku idealnego kształtu zbiornika) Długość/wysokość zbiornika (tylko w przypadku idealnego kształtu zbiornika) Korekta objętości Parametr TRANSDUCER_1100 (Przetwornik 1100) > PROBE_TYPE (Typ sondy) TRANSDUCER_1100 (Przetwornik 1100) > PROBE_LENGTH (Długość sondy) TRANSDUCER_1100 (Przetwornik 1100) > GEOM_HOLD_OFF_DIST (Odległość blokowania) TRANSDUCER_1100 (Przetwornik 1100) > GEOM_TANK_HEIGHT (Wysokość zbiornika) TRANSDUCER_1100 (Przetwornik 1100) > MOUNTING_TYPE (Typ montażu) TRANSDUCER_1100 (Przetwornik 1100) > PIPE_DIAMETER (Średnica rury) TRANSDUCER_1100 (Przetwornik 1100) > NOZZLE_HEIGHT (Wysokość dyszy) TRANSDUCER_1100 (Przetwornik 1100) > MEAS_MODE (Tryb pomiaru) TRANSDUCER_1100 (Przetwornik 1100) > PRODUCT_DIELEC_RANGE (Zakres dielektryczny produktu) TRANSDUCER_1100 (Przetwornik 1100) > UPPER_PRODUCT_DC (Stała dielektryczna górnego produktu) TRANSDUCER_1100 (Przetwornik 1100) > ENV_ENVIRONMENT (Środowisko) TRANSDUCER_1300 (Przetwornik 1300) > VOL_VOLUME_CALC_METHOD (Metoda obliczania objętości) TRANSDUCER_1300 (Przetwornik 1300) > VOL_IDEAL_DIAMETER (Idealna średnica) TRANSDUCER_1300 (Przetwornik 1300) > VOL_IDEAL_LENGTH (Idealna długość) TRANSDUCER_1300 (Przetwornik 1300) > VOL_VOLUME_OFFSET (Korekta objętości) 1. Dotyczy trybów pomiaru Liquid Product Level (Poziom produktu płynnego) i Solid Product Level (Poziom produktu stałego). Dotyczy trybów pomiaru Interface Level with submerged (Poziom granicy rozdziału faz z zanurzeniem) i Product Level and Interface Level (Poziom produktu i poziom granicy rozdziału faz). 7. 0 Systemy bezpieczne Safety Instrumented Systems (tylko 4 20 ma) Atestowane instalacje bezpieczne przedstawiono w instrukcji obsługi przetworników Rosemount

  21 Skrócona instrukcja obsługi 8. 0 Dostosowywanie długości sondy Niniejsza sekcja opisuje dostosowywanie długości elastycznych sond z jednym przewodem ze zdemontowanym obciążnikiem (kod opcji WU). W przypadku sond innego typu należy się zapoznać z sekcją 3 w instrukcji obsługi przetworników Rosemount Krok 1: Zmierzyć wysokość zbiornika Wysokość zbiornika: Wysokość zbiornika Krok 2: Obliczyć całkowitą długość sondy Całkowita długość sondy = wysokość zbiornika 5 cm Całkowita długość sondy: Całkowita długość sondy Prześwit 5cm 21

  22 Skrócona instrukcja Krok 3: Zaznaczyć miejsce odcięcia sondy Krok 4: Przesunąć obciążnik do góry Krok 5: Odciąć sondę w oznaczonym miejscu 22

  23 Skrócona instrukcja obsługi Krok 6: Dokręcić obciążnik Dokręcić silnie ręcznie (wartości momentów dokręcania zawiera tabela) Materiał obciążnika Moment dokręcania (Nm) Stal nierdzewna 5 Stop C-276 2, 5 Stop 400 2, 5 Duplex, 5 Krok 7: Zaktualizować konfigurację przetwornika pod kątem nowej długości sondy Długość sondy: Długość sondy 23

  24 Skrócona instrukcja 9. 0 Certyfikaty urządzenia Wersja Informacje o dyrektywach europejskich 24 Kopia Deklaracji zgodności UE znajduje się na końcu niniejszej skróconej instrukcji obsługi. Najnowszą wersję Deklaracji zgodności UE można znaleźć pod adresem Emerson. 9. 2 Atesty do pracy w obszarach bezpiecznych Przetworniki są standardowo badane i testowane w celu sprawdzenia ich zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi i przeciwpożarowymi. Badania prowadzone są w laboratorium akredytowanym przez amerykańską Administrację Bezpieczeństwa i Zdrowia Zawodowego (ang. Occupational Safety and Health Administration OSHA). 3 Instalacja urządzenia w Ameryce Północnej 9. 4 USA Amerykańskie normy elektryczne (National Electrical Code NEC) i kanadyjskie (Canadian Electrical Code CEC) zezwalają na użycie urządzeń z oznaczeniem europejskim stref w strefach amerykańskich i na odwrót. Oznaczenia muszą być właściwe do klasyfikacji obszaru, rodzaju gazu i klasy temperaturowej. Informacje te są jasno określone we właściwych normach. E5 Atesty przeciwwybuchowości (XP) i niezapalności pyłów (DIP) wydawane przez producenta Certyfikat: FM16US0444X Normy: FM Class; FM Class; FM Class; FM Class; FM Class; ANSI/ISA; ANSI/ISA; ANSI/NEMA Oznaczenia: przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy B, C, D; niezapalność pyłów w klasie II/III, strefa 1, grupa E, F, G; T4 Totoczenia = 60 C i 70 C; typ 4X Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. OSTRZEŻENIE Potencjalne zagrożenie wyładowaniami elektrostatycznymi obudowa zawiera materiał inny niż metal. Aby wyeliminować ryzyko powstania wyładowań elektrostatycznych, plastikową powierzchnię należy czyścić wyłącznie zwilżoną szmatką. OSTRZEŻENIE Obudowa urządzenia zawiera aluminium i może stanowić potencjalne źródło zapłonu w przypadku uderzenia lub tarcia. Podczas instalacji i eksploatacji należy zachować ostrożność, aby chronić urządzenie przed uderzeniem i tarciem. I5 Atesty iskrobezpieczeństwa (IS) i niezapalności (NI) Certyfikat: FM16US0444X Normy: FM Class; FM Class; FM Class; FM Class; FM Class; ANSI/ISA; ANSI/ISA; ANSI/NEMA Oznaczenia: iskrobezpieczeństwo w klasie I, II, III, strefa 1, grupy A, B, C, D, E, F, G zgodnie ze schematem kontrolnym; iskrobezpieczeństwo (dopuszczalne) w klasie I, strefie 0, AEx ia IIC T4 zgodnie ze schematem kontrolnym, niezapalność w klasie I, II, strefa 2, grupy A, B, C, D, F, G; odpowiednie do stosowania w środowiskach wewnętrznych izewnętrznych klasy III, strefy 2, T4 Totoczenia = 60 C i 70 C; typ 4X

  25 Skrócona instrukcja obsługi Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Parametry dopuszczalne dla wersji HART Parametry dopuszczalne dla wersji Fieldbus Ui Ii Pi Ci Li 30 V 130 ma 1 W 7, 26 nf 0 30 V 300 ma 1, 3 W 0 0 IE Atest FISCO Certyfikat: FM16US0444X Normy: FM Class; FM Class; FM Class; FM Class; FM Class; ANSI/ISA; ANSI/ISA; ANSI/NEMA Oznaczenia: iskrobezpieczeństwo w klasie I, II, III, strefa 1, grupy A, B, C, D, E, F, G zgodnie ze schematem kontrolnym; iskrobezpieczeństwo (dopuszczalne) w klasie I, strefie 0, AEx ia IIC T4 zgodnie ze schematem kontrolnym, niezapalność w klasie I, II, strefa 2, grupy A, B, C, D, F, G; odpowiednie do stosowania w środowiskach wewnętrznych izewnętrznych klasy III, strefy 2, T4 Totoczenia = 60 C i 70 C; typ 4X Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. 5 Kanada E6 Atesty przeciwwybuchowości i niezapalności pyłów I6 Ui Ii Pi Ci Li Parametry FISCO 17, 5 V 380 ma 5, 32 W 0 0 Certyfikat: Normy: CSA C22. 2 nr 0-M91, CSA C22. 2 nr, CSA C22. 2 nr 30-M1986, CSA C22. 2 nr 94-M91, CSA C22. 2 nr 142-M1987, CSA C, CAN/CSA C22. 2 nr 60529:05, ANSI/ISA Oznaczenia: Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy B, C, D; niezapalność pyłów w klasie II, strefa 1 i 2, grupy E, F, G i pył węglowy, klasa III, strefa 1, typ 4X/IP66/IP67 Systemy iskrobezpieczne i niezapalne Certyfikat: Normy: CSA C22. 2 nr 60529:05, ANSI/ISA

  26 Skrócona instrukcja Oznaczenia: klasa I, strefa 1, grupy A, B, C, D, T4 patrz schemat instalacyjny; niezapalność w klasie III, strefa 1, obszary zagrożone klasy I, strefa 2, grupy A, B, C, D, maksymalna temperatura otoczenia +60 C w przypadku wersji z protokołem Fieldbus i FISCO oraz +70 C w przypadku wersji z protokołem HART, T4, typ 4X/IP66/IP67, maksymalne ciśnienie robocze 5000 psi, podwójne uszczelnienie. Parametry dopuszczalne dla wersji HART Parametry dopuszczalne dla wersji Fieldbus Ui Ii Pi Ci Li 30 V 130 ma 1 W 7, 26 nf 0 30 V 300 ma 1, 3 W 0 0 IF FISCO Certyfikat: Normy: CSA C22. 2 nr 60529:05, ANSI/ISA Oznaczenia: klasa I, strefa 1, grupy A, B, C, D, T4 patrz schemat instalacyjny; niezapalność w klasie III, strefa 1, obszary zagrożone klasy I, strefa 2, grupy A, B, C, D, maksymalna temperatura otoczenia +60 C w przypadku wersji z protokołem Fieldbus i FISCO oraz +70 C w przypadku wersji z protokołem HART, T4, typ 4X/IP66/IP67, maksymalne ciśnienie robocze 5000 psi, podwójne uszczelnienie. Ui Ii Pi Ci Li Parametry FISCO 17, 5 V 380 ma 5, 32 W Europa E1 Atest ognioszczelności ATEX Certyfikat: Nemko 04ATEX1073X Normy: EN:2012, EN:2014, EN:2012, EN:2015, EN:2014 Oznaczenia: II 1/2G Ex db ia IIC T4 Ga/Gb, (-40 C Totoczenia +60 C/+70 C) II 1D Ex ta IIIC T69 C/T79 C Da, (-40 C/-50 C Totoczenia +60 C/+70 C) Um = 250 V Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Należy rozpatrzyć zagrożenia związane z ryzykiem zapłonu spowodowanego uderzeniami lub tarciem zgodnie z normą EN:2012 art. 8. 3 (w przypadku poziomów EPL Ga i EPL Gb), gdy obudowa i anteny przetwornika są wystawione na działanie zewnętrznej atmosfery zbiornika, zbiornik jest wykonany ze stopów metali lekkich zawierających aluminium lub tytan. Użytkownik końcowy powinien określić możliwość zastosowania pod kątem zagrożeń spowodowanych uderzeniami lub tarciem. Połączenia gwintowe ½ NPT należy uszczelnić w celu zapewnienia ochrony przed wnikaniem pyłu i wody. Wymagany jest stopień ochrony IP66, IP67 lub Ex t, EPL Da bądź Db. I1 Atest iskrobezpieczeństwa ATEX Certyfikat: Nemko 04ATEX1073X Normy: EN:2012, EN:2014, EN:2012, EN:2015, EN:2014 Oznaczenia: II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-50 C Totoczenia +70 C) II 1D Ex ia IIIC T69 C/T79 C Da, (-50 C Totoczenia +60 C/+70 C) 26

  27 Skrócona instrukcja obsługi Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Obwody iskrobezpieczne nie przechodzą testu dla napięcia 500 V AC wymaganego przez normę EN:2012 art Należy rozpatrzyć zagrożenia związane z ryzykiem zapłonu spowodowanego uderzeniami lub tarciem zgodnie z normą EN:2012 art. Parametry dopuszczalne dla wersji HART Parametry dopuszczalne dla wersji Fieldbus Ui Ii Pi Ci Li 30 V 130 ma 1 W 7, 26 nf 0 30 V 300 ma 1, 5 W 4, 95 nf 0 IA Atest ATEX FISCO Certyfikat: Nemko 04ATEX1073X Normy: EN:2012, EN:2014, EN:2012, EN:2015, EN:2014 Oznaczenia: II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-50 C Totoczenia +60 C) lub II 1/2G Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb (-50 C Totoczenia +60 C) II 1D Ex ia IIIC T69 C Da, (-50 C Totoczenia +60 C) II 1D Ex ia/ib IIIC T69 C Da/Db, (-50 C Totoczenia +60 C) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Wersja Ex ia urządzenia model 5300 FISCO może być zasilana za pomocą źródła zasilania FISCO Ex ib, jeśli źródło zasilania jest certyfikowane z trzema oddzielnymi urządzeniami ograniczającymi prąd i ograniczeniem napięciowym, które spełnia wymagania dla typu Ex ia. Ui Ii Pi Ci Li Parametry FISCO 17, 5 V 380 ma 5, 32 W 4, 95 nf <1 µh N1 Atest niezapalności typu N ATEX Certyfikat: Nemko 10ATEX1072X Normy: EN:2012, EN:2012, EN:2010, EN:2013 Oznaczenia: II 3G Ex na ic IIC T4 Gc (-50 C Totoczenia +60 C/+70 C) II 3G Ex ic IIC T4 Gc (-50 C Totoczenia +60 C/+70 C) II 3D Ex tc IIIC T69 C/T79 C Dc (-50 C Totoczenia +60 C/+70 C) 27

  28 Skrócona instrukcja Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Na podstawie badania wytrzymałości dielektrycznej wg normy EN art stwierdzono, że obwody przetwornika nie wytrzymują napięcia 500 V AC z uwagi na podłączone do uziemienia zabezpieczenia przepięciowe. Należy zastosować odpowiednie środki po stronie instalacji. Parametry bezpieczeństwa dla wersji HART Parametry bezpieczeństwa dla wersji Fieldbus Ui Ii Pi Ci Li 42, 4 V 23 ma 1 W 7, 25 nf Pomijalna 32 V 21 ma 0, 7 W 4, 95 nf Pomijalna 9. 7 Atesty międzynarodowe E7 Atest ognioszczelności IECEx Certyfikat: IECEx NEM X Normy: IEC:2011, IEC:, IEC:2011; IEC:2014, IEC:2013 Oznaczenia: Ex db ia IIC T4 Ga/Gb (-40 C Totoczenia +60 C/+70 C) Ex ta IIIC T69 C/T79 C Da (-40 C Totoczenia +60 C/+70 C) Um = 250 V AC, IP66/IP67 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Należy rozpatrzyć zagrożenia związane z ryzykiem zapłonu spowodowanego uderzeniami lub tarciem zgodnie z normą IEC:2011 art. 3 (w przypadku poziomów EPL Ga i EPL Gb), gdy obudowa i antena przetwornika są wystawione na działanie zewnętrznej atmosfery zbiornika, zbiornik jest wykonany ze stopów metali lekkich zawierających aluminium lub tytan. Połączenia gwintowe ½" NPT należy uszczelnić w celu zapewnienia ochrony przed wnikaniem pyłu i wody. I7 Atest iskrobezpieczeństwa IECEx Certyfikat: IECEx NEM X Normy: IEC:2011, IEC:, IEC:2011; IEC:2014, IEC:2013 Oznaczenia: Ex ia IIC T4 Ga (-50 C Totoczenia +70 C) Ex ib IIC T4 Ga/Gb Ex ia IIIC T69 C/T79 C Da (-50 C Totoczenia +60 C/+70 C) Ex ib IIIC T69 C/T79 C Da (-50 C Totoczenia +60 C/+70 C) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Obwody iskrobezpieczne nie przechodzą testu dla napięcia 500 V AC wymaganego przez normę IEC art Należy rozpatrzyć zagrożenia związane z ryzykiem zapłonu spowodowanego uderzeniami lub tarciem zgodnie z normą IEC:2011 art. 28

  29 Skrócona instrukcja obsługi Parametry dopuszczalne dla wersji HART Parametry dopuszczalne dla wersji Fieldbus Ui Ii Pi Ci Li 30 V 130 ma 1 W 0 µf Pomijalna 30 V 300 ma 1, 5 W 4, 95 nf Pomijalna IG Atest IECEx FISCO Certyfikat: IECEx NEM X Normy: IEC:2011, IEC:, IEC:2011; IEC:2014, IEC:2013 Oznaczenia: Ex ia IIC T4 Ga (-50 C Totoczenia +60 C) Ex ib IIC T4 Ga/Gb (-50 C Totoczenia +60 C) Ex ia IIIC T69 C Da (-50 C Totoczenia +60 C) Ex ib IIIC T69 C Da/Db (-50 C Totoczenia +60 C) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Wersja Ex ia modelu urządzenia obiektowego 5300 FISCO może być zasilana za pomocą źródła zasilania FISCO [Ex ib], jeśli źródło zasilania jest certyfikowane z trzema oddzielnymi urządzeniami ograniczającymi prąd i ograniczeniem napięciowym, które spełnia wymagania dla typu Ex ia. Ui Ii Pi Ci Li Parametry FISCO 17, 5 V 380 ma 5, 32 W 4, 95 nf <1 µh N7 Atest typu N IECEx Certyfikat: IECEx NEM X Normy: IEC:2011, IEC:2011, IEC:2010, IEC:2010 Oznaczenia: Ex na ic IIC T4 Gc (-50 C Totoczenia +60 C/+70 C) Ex ic IIC T4 Gc (-50 C Totoczenia +60 C/+70 C) Ex tc IIIC T69 C/T79 C Dc (-50 C Totoczenia +60 C/+70 C) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Parametry bezpieczeństwa dla wersji HART Parametry bezpieczeństwa dla wersji Fieldbus Ui Ii Pi Ci Li 42, 4 V 23 ma 1 W 7, 25 nf Pomijalna 32 V 21 ma 0, 7 W 4, 95 nf Pomijalna 29

  30 Skrócona instrukcja 9. 8 Brazylia E2 Atest ognioszczelności INMETRO Certyfikat: UL-BR X Normy: ABNT NBR IEC: Errata 2011, ABNT NBR IEC: Errata 1:2011, ABNT NBR IEC:2009, ABNT NBR IEC: Errata 1:2008, ABNT NBR IEC:2011 Oznaczenia: Ex db ia IIC T4 Ga/Gb (-40 C T otoczenia +60 C /+70 C) Ex ta IIIC T69 C/T79 C Da (-40 C T otoczenia +60 C /+70 C) Um = 250 V AC, IP66/67 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Informacje na temat warunków specjalnych zawiera certyfikat. I2 Atest iskrobezpieczeństwa INMETRO Certyfikat: UL-BR X Normy: ABNT NBR IEC: Errata 2011, ABNT NBR IEC:2009, ABNT NBR IEC: Errata 1:2008, ABNT NBR IEC:2011 Oznaczenia: Ex ia IIC T4 Ga (-50 C T otoczenia +60 C /+70 C) Ex ia IIIC T69 C/T79 C Da (-50 C T otoczenia +60 C /+70 C) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Parametry dopuszczalne dla wersji HART Parametry dopuszczalne dla wersji Fieldbus Ui Ii Pi Ci Li 30 V CC 130 ma 1, 0 W 7, 26 nf Pomijalna 30 V CC 300 ma 1, 5 W 4, 95 nf Pomijalna IB Atest INMETRO FISCO Certyfikat: UL-BR X Normy: ABNT NBR IEC: Errata 2011, ABNT NBR IEC:2009, ABNT NBR IEC: Errata 1:2008, ABNT NBR IEC:2011 Oznaczenia: Ex ia IIC T4 Ga Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb Ex ia IIIC T69 C Da Ex ia/ib IIIC T69 C Da/Db (-50 C T otoczenia +60 C) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. 9 Chiny Ui Ii Pi Ci Li Parametry FISCO 17, 5 V CC 380 ma 5, 32 W 4, 95 nf <1 µh E3 Atest ognioszczelności wydawany w Chinach Certyfikat: GYJ X Normy: GB /2/4/, GB /5-2013, GB Oznaczenia: Ex d ia IIC T4 Ga/Gb (-40 C Totoczenia +60 C/+70 C) Ex td A20 IP 66/67 T69 C /T79 C (-40 C Totoczenia +60 C/+70 C) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. 30

  31 Skrócona instrukcja obsługi I3 IC Atest iskrobezpieczeństwa wydawany w Chinach Certyfikat: GYJ X Normy: GB /2/4/, GB /5-2013, GB Oznaczenia: Ex ia IIC T4 Ga (-50 C Totoczenia +60 C/+70 C) Ex iad 20 T69 C /T79 C Ex iad/ibd 20/21 T69 C (-50 C Totoczenia +60 C) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Parametry dopuszczalne dla wersji HART Parametry dopuszczalne dla wersji Fieldbus Ui Ii Pi Ci Li 30 V 130 ma 1 W 7, 26 nf 0 mh 30 V 300 ma 1, 5 W 4, 95 nf 0 mh Atest FISCO wydawany w Chinach Certyfikat: GYJ X Normy: GB /2/4/, GB /5-2013, GB Oznaczenia: Ex ia IIC T4 Ga (-50 C Totoczenia +60 C) Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb (-50 C Totoczenia +60 C) Ex iad 20 T69 (-50 C Totoczenia +60 C) Ex iad/ibd 20/21 T69 C (-50 C Totoczenia +60 C) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Ui Ii Pi Ci Li Parametry FISCO 17, 5 V 380 ma 5, 32 W 4, 95 nf <0, 001 mh 9. 10 Atest obowiązujący na terenie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAC) EM Atest techniczny ognioszczelności obowiązujący na terenie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAC) Certyfikat: RU C-SE. AA87. B Oznaczenia: Ga/Gb Ex d ia IIC T1. T4 X, (-40 C Totoczenia +60 C/+70 C) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. IM Atest techniczny iskrobezpieczeństwa obowiązujący na terenie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAC) Certyfikat: RU C-SE. B Oznaczenia: 0Ex ia IIC T1... T4 Ga X, (-50 C Totoczenia +60 C/+70 C) Ga/Gb Ex ib IIC T4 X, (-50 C Totoczenia +60 C/+70 C) Ga/Gb Ex ia/ib IIC T1 T4 X, (-50 C Totoczenia +60 C) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Parametry dopuszczalne dla wersji HART Parametry dopuszczalne dla wersji Fieldbus Ui Ii Pi Ci Li 30 V 130 ma 1 W 7, 26 nf 0 mh 30 V 300 ma 1, 5 W 4, 95 nf 0 mh 31

  32 Skrócona instrukcja 9. 11 Japonia E4 Atest ognioszczelności w wersji HART Certyfikat: TC22110X Oznaczenia: Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. E4 Atest ognioszczelności w wersji FOUNDATION Fieldbus Certyfikat: TC20192 Oznaczenia: Ex d [ia] IIC T4 X Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Informacje na temat warunków specjalnych zawiera certyfikat Indie Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa Certyfikat: P392482/1 Oznaczenia: Ex db ia IIC T4 Ga /Gb Ex ia IIC T4 Ga Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Informacje na temat warunków specjalnych zawiera certyfikat Ukraina Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa Certyfikat: UA. TR. 047. C Oznaczenia: 0 Ex ia IIC T4X, 1 Ex d ia IIC T4 X Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Informacje na temat warunków specjalnych zawiera certyfikat Uzbekistan Bezpieczeństwo (import) Certyfikat: UZ. SMT Kombinacje KA Kombinacja E1, E5 i E6 KB Kombinacja E1, E5 i E7 KC Kombinacja E1, E6 i E7 KD Kombinacja E5, E6 i E7 KE Kombinacja I1, I5 i I6 KF Kombinacja I1, I5 i I7 KG Kombinacja I1, I6 i I7 KH Kombinacja I5, I6 i I7 KI Kombinacja IA, IE i IF KJ Kombinacja IA, IE i IG KK Kombinacja IA, IF i IG KL Kombinacja IE, IF i IG 32

  33 Skrócona instrukcja obsługi 9. 16 Dodatkowe certyfikaty SBS Zatwierdzenie typu American Bureau of Shipping (ABS) Certyfikat: 15-LD Przeznaczenie: zastosowanie na okrętach klasy ABS oraz w obiektach przybrzeżnomorskich zgodnie z zasadami ABS i normami międzynarodowymi. SBV Zatwierdzenie typu Bureau Veritas (BV) Certyfikat: 22378_B0 BV Wymagania: Normy Bureau Veritas klasyfikacji statków stalowych. Zastosowanie: Oznaczenia klasy: AUT-UMS, AUT-CCS, AUT-PORT i AUT-IMS. SDN Zatwierdzenie typu Det Norske Veritas (DNV) Certyfikat: A Przeznaczenie: przetwornik spełnia wymagania norm Det Norske Veritas dotyczących klasyfikacji statków stalowych, szybkich i lekkich jednostek morskich oraz norm Det Norske Veritas dla instalacji przybrzeżnomorskich Zastosowanie: Lokalizacja Temperatura Wilgotność Drgania Kompatybilność elektromagnetyczna Obudowa D B A B C SLL Zatwierdzenie typu Lloyds Register (LR) Certyfikat: 15/20053 Zastosowanie: do zastosowań morskich w środowiskach o kategorii ENV1, ENV2, ENV3 i ENV5. U1 Ochrona przed przepełnieniem Certyfikat: Z Zastosowanie: urządzenie zostało przetestowane przez TÜV i posiada atest DIBt zabezpieczenia przed przepełnieniem zgodnie z niemieckimi normami WHG. QT Certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą IEC z certyfikatem danych FMEDA. Certyfikat: ROS C001 R Atest wzorca GOST Białoruś Certyfikat: RB GOST Kazachstan Certyfikat: KZ GOST Rosja Certyfikat: SE. C A GOST Uzbekistan Certyfikat: Atest wzorca Chiny Certyfikat: CPA 2012-L135 33

  34 Skrócona instrukcja 9. 18 Zaślepki rurowe i adaptery do przepustów Ognioszczelne i o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa IECEx Certyfikat: IECEx FMG X Normy: IEC:2011, IEC:2007, IEC: Oznaczenia: Ex de IIC Gb Ognioszczelne i o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa ATEX Certyfikat: FM13ATEX0076X Normy: EN:2012, EN:2007, IEC:2007 Oznaczenia: II 2 G Ex de IIC Gb Rozmiary gwintów zaślepek rurowych Gwint M20 x 1, 5 ½ 14 NPT Oznaczenie identyfikacyjne M20 ½ NPT Rozmiary gwintów adapterów Gwint zewnętrzny M20 1, 5 6g ½ 14 NPT ¾ 14 NPT Gwint wewnętrzny M20 1, 5 6H Oznaczenie identyfikacyjne M20 ½ 14 NPT ¾ 14 NPT Oznaczenie identyfikacyjne M20 ½ 14 NPT ½ 14 NPT G 1/2 G 1/2 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Jeśli adapter z przyłączem gwintowym lub zaślepka są wykorzystywane z obudową o zwiększonym typie bezpieczeństwa e, gwint przepustu należy uszczelnić w sposób gwarantujący zachowanie klasy ochrony (IP) obudowy. Warunki specjalne zawiera certyfikat. Zaślepki nie wolno używać razem z adapterami. Zaślepka i gwintowany adapter muszą mieć identyczne gwinty NPT lub metryczne. Gwinty G½ dopuszczalne są do stosowania tylko w istniejących instalacjach. 34

  35 Skrócona instrukcja obsługi Ilustracja 7. Deklaracja zgodności UE przetwornika Rosemount 5300 EU Declaration of Conformity No: 5300 We, Rosemount Tank Radar AB Layoutvägen 1 S MÖLNLYCKE Sweden declare under our sole responsibility that the product, Rosemount 5300 Series Level and Interface Transmitter manufactured by, Rosemount Tank Radar AB Layoutvägen 1 S MÖLNLYCKE Sweden to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Community Directives, including amendments, as shown in the attached schedule. Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the attached schedule. (signature) Dajana Prastalo (name - printed) Manager Product Approvals (function name - printed) (date of issue) 35

  36 Skrócona instrukcja Schedule No: 5300 EMC Directive (2014/30/EU) EN:2013 ATEX Directive (2014/34/EU) Nemko 04ATEX1073X Intrinsic Safety 4-20mA): Equipment Group II, Category 1G, Ex ia IIC T4 Ga Equipment Group II, Category 1D, Ex ia IIIC T79 Da Intrinsic Safety (Foundation Fieldbus): Equipment Group II, Category 1G, Ex ia IIC T4 Ga Equipment Group II, Category 1D, Ex ia IIIC T69 Da Intrinsic Safety (Foundation Fieldbus FISCO): Equipment Group II, Category 1G, Ex ia IIC T4 Ga Equipment Group II, Category 1/2G, Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb Equipment Group II, Category 1D, Ex ia IIIC T69 Da Equipment Group II, Category 1/2D, Ex ia/ib IIIC T69 Da/Db Flameproof 4-20mA, Modbus RS-485): Equipment Group II, Category 1/2G, Ex db ia IIC T4 Ga/Gb Equipment Group II, Category 1D, Ex ta IIIC T79 Da Flameproof (Foundation Fieldbus): Equipment Group II, Category 1/2G, Ex db ia IIC T4 Ga/Gb Equipment Group II, Category 1D, Ex ta IIIC T69 Da EN:2012; EN:2014; EN:2012; EN:2015; EN:2014 Page 2 of 4 36

  37 Skrócona instrukcja obsługi Schedule No: 5300 Nemko 10ATEX1072X Type of protection N, Non-sparking 4-20mA): Equipment Group II, Category 3G, Ex na ic IIC T4 Gc Equipment Group II, Category 3D, Ex tc IIIC T79 Dc Type of protection N, Non-sparking (Foundation Fieldbus): Equipment Group II, Category 3G, Ex na ic IIC T4 Gc Equipment Group II, Category 3D, Ex tc IIIC T69 Dc Intrinsic Safety 4-20mA): Equipment Group II, Category 3G, Ex ic IIC T4 Gc Equipment Group II, Category 3D, Ex tc IIIC T79 Dc Intrinsic Safety (Foundation Fieldbus): Equipment Group II, Category 3G, Ex ic IIC T4 Gc Equipment Group II, Category 3D, Ex tc IIIC T69 Dc EN:2012; EN:2012; EN:2010; EN:2013 Page 3 of 4 37

  38 Skrócona instrukcja Schedule No: 5300 ATEX Notified Body for EU Type Examination Certificates and Type Examination Certificates Nemko AS [Notified Body Number: 0470] P. O. Box 73 Blindern 0314 OSLO Norway ATEX Notified Body for Quality Assurance DNV Nemko Presafe AS [Notified Body Number: 2460] Veritasveien HØVIK Norway Page 4 of 4 38

  39 Skrócona instrukcja obsługi Deklaracja zgodności UE Nr: 5300 Firma Rosemount Tank Radar AB Layoutvägen 1 S MÖLNLYCKE Szwecja deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt Przetwornik serii Rosemount 5300 do pomiaru poziomu i granicy rozdziału faz wyprodukowany przez firmę Rosemount Tank Radar AB Layoutvägen 1 S MÖLNLYCKE Szwecja którego ta deklaracja dotyczy, spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej, wraz z poprawkami, zgodnie z załączonym wykazem. Deklaracja zgodności opiera się na zastosowaniu norm zharmonizowanych, a w stosownych i wymaganych przypadkach, także certyfikatów jednostek notyfikowanych Unii Europejskiej, zgodnie z załączonym wykazem. (podpis) Dajana Prastalo (imię i nazwisko drukowanymi literami) Menedżer ds. certyfikacji (stanowisko drukowanymi literami) (data wydania) 39

  40 Skrócona instrukcja Załącznik Nr: 5300 Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE) EN:2013 Dyrektywa ATEX (2014/34/UE) Nemko 04ATEX1073X Iskrobezpieczeństwo (Hart@ 4 20 ma): Grupa urządzeń II, kategoria 1G, Ex ia IIC T4 Ga Grupa urządzeń II, kategoria 1D, Ex ia IIIC T79 Da Iskrobezpieczeństwo (Foundation Fieldbus): Grupa urządzeń II, kategoria 1G, Ex ia IIC T4 Ga Grupa urządzeń II, kategoria 1D, Ex ia IIIC T69 Da Iskrobezpieczeństwo (Foundation Fieldbus FISCO): Grupa urządzeń II, kategoria 1G, Ex ia IIC T4 Ga Grupa urządzeń II, kategoria 1/2G, Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb Grupa urządzeń II, kategoria 1D, Ex ia IIIC T69 Da Grupa urządzeń II, kategoria 1/2D, Ex ia/ib IIIC T69 Da/Db Ognioszczelność (Hart@ 4 20 ma, Modbus RS-485): Grupa urządzeń II, kategoria 1/2G, Ex db ia IIC T4 Ga/Gb Grupa urządzeń II, kategoria 1D, Ex ta IIIC T79 Da Ognioszczelność (Foundation Fieldbus): Grupa urządzeń II, kategoria 1/2G, Ex db ia IIC T4 Ga/Gb Grupa urządzeń II, kategoria 1D, Ex ta IIIC T69 Da EN:2012; EN:2014; EN:2012; EN:2015; EN:2014 Strona 2 z 4 40

  41 Skrócona instrukcja obsługi Załącznik Nr: 5300 Nemko 10ATEX1072X Typ zabezpieczenia N, nieiskrzenie 4 20 ma): Grupa urządzeń II, kategoria 3G, Ex na ic IIC T4 Gc Grupa urządzeń II, kategoria 3D, Ex tc IIIC T79 Dc Typ zabezpieczenia N, nieiskrzenie (Foundation Fieldbus): Grupa urządzeń II, kategoria 3G, Ex na ic IIC T4 Gc Grupa urządzeń II, kategoria 3D, Ex tc IIIC T69 Dc Iskrobezpieczeństwo 4 20 ma): Grupa urządzeń II, kategoria 3G, Ex ic IIC T4 Gc Grupa urządzeń II, kategoria 3D, Ex tc IIIC T79 Dc Iskrobezpieczeństwo (Foundation Fieldbus): Grupa urządzeń II, kategoria 3G, Ex ic IIC T4 Gc Grupa urządzeń II, kategoria 3D, Ex tc IIIC T69 Dc EN:2012; EN:2012; EN:2010; EN:2013 Strona 3 z 4 41

  42 Skrócona instrukcja Załącznik Nr: 5300 Jednostka notyfikowana ATEX wystawiająca certyfikaty badań typu UE i certyfikaty badań typu Nemco AS [numer w wykazie jednostek notyfikowanych: 0470] P. Box 73 Blindern 0314 OSLO Norwegia Jednostka notyfikowana ATEX wystawiająca certyfikaty jakości DNV Nemko Presafe AS [numer w wykazie jednostek notyfikowanych: 2460] Veritasveien HØVIK Norwegia Strona 4 z 4 42

  43 Skrócona instrukcja obsługi Ilustracja schemat kontrolny systemu w przypadku instalowanych w obszarach zagrożonych urządzeń zatwierdzonych atestem iskrobezpieczeństwa wydawanym przez producenta (FM) ORYGINALNY ROZMIAR A3 WYDANIE ZM. Nr ZAMÓWIENIA WYDANIE ZM. Nr ZAMÓWIENIA SME SME SME SME SME ZATWIERDZENIE KONCEPCJI PODMIOTU OBSZAR BEZPIECZNY OBSZAR ZAGROŻONY Koncepcja podmiotu umożliwia połączenie urządzeń iskrobezpiecznych z powiązanymi urządzeniami, które nie zostały zbadane w kontekście połączenia jako system. Wartości zatwierdzone maks. napięcia jałowego (Voc lub Vt), maks. prądu zwarciowego (Isc lub It) oraz maks. mocy (Voc x Isc / 4 lub Vt x It / 4) dla powiązanych urządzeń muszą być mniejsze lub równe maksymalnym wartościom bezpiecznego napięcia wejściowego (Vmax), bezpiecznego prądu wejściowego (Imax) oraz bezpiecznej mocy wejściowej (Pmax) urządzeń iskrobezpiecznych. Ponadto zatwierdzona maks. dopuszczalna pojemność przyłączona (Ca lub Co) powiązanych urządzeń musi być wyższa niż suma pojemności elektrycznej kabli połączeniowych oraz niezabezpieczonej pojemności wewnętrznej (Ci) urządzeń iskrobezpiecznych, a zatwierdzona maks. dopuszczalna wartość indukcyjności przyłączonej (La lub Lo) powiązanych urządzeń musi być wyższa niż suma indukcyjności kabli połączeniowych oraz niezabezpieczonej indukcyjności wewnętrznej (Li) urządzeń iskrobezpiecznych. POWIĄZANE URZĄDZENIA Uwagi: ZASILANIE BARIERA 1. Brak aktualizacji niniejszego schematu bez uprzedniego zatwierdzenia wydanego przez producenta. Podczas instalacji niniejszego sprzętu należy postępować według przygotowanych przez producenta powiązanych urządzeń schematów instalacji. W przypadku instalacji w środowiskach z klasy II i III należy stosować uszczelki pyłoszczelne. Urządzenie kontrolne podłączone do bariery nie może używać lub generować napięcia wyższego niż 250 Vrms lub V DC. Rezystancja między iskrobezpiecznym uziemieniem a uziemieniem musi być mniejsza niż 1, 0 om. ROSEMOUNT SERIA Instalacje powinny spełniać wymogi normy ANSI/ISA RP12. 6 Instalacja układów iskrobezpiecznych w obszarach zagrożonych oraz amerykańskich norm elektrycznych (ANSI/NFPA 70). Powiązane urządzenia muszą być atestowane przez producenta. Przewody zasilające należy podłączyć do odpowiednich zacisków zgodnie z opisem zawartym na etykiecie bloku przyłączeniowego oraz w dokumentach instalacyjnych. OSTRZEŻENIE: Aby zabezpieczyć się przed zapłonem palnych lub zapalnych atmosfer, należy przeczytać, zrozumieć i stosować się do procedur obsługi podanych przez producenta. OSTRZEŻENIE: Wymiana elementów może pogorszyć iskrobezpieczeństwo. OSTRZEŻENIE: Potencjalne zagrożenie wyładowaniami elektrostatycznymi obudowa jest wykonana z materiału innego niż metal. Model Model 4 20 ma / HART IS Model Fieldbus IS Model Fieldbus FISCO IS Parametry dopuszczalne Dopuszczalna temperatura otoczenia -50 <=Totoczenia<=70 C -50 <=Totoczenia<=60 C -50 <=Totoczenia<=60 C OSTRZEŻENIE: Obudowa urządzenia zawiera aluminium i może stanowić potencjalne źródło zapłonu w przypadku uderzenia lub tarcia. WYDANO PRZEZ GU-LN ZATWIERDZONO PRZEZ GU-PO SCHEMAT KONTROLNY SYSTEMU TYP DOK. PLIK PDF W MILIMETRACH. KOD PRODUKTU NR SCHEMATU 5 1 / 1 SKALA 1: przewidzianymi w przepisach prawa. Rosemount Tank Radar AB, Szwecja Produkt atestowany przez producenta Brak aktualizacji niniejszego schematu bez uprzedniego zatwierdzenia wydanego przez producenta. WYDANIE ARKUSZ 43

  44 Skrócona instrukcja Ilustracja schemat instalacyjny w przypadku instalowanych w obszarach zagrożonych urządzeń zatwierdzonych atestem iskrobezpieczeństwa CSA ORYGINALNY ROZMIAR A3 WYDANIE ZM. Nr ZAMÓWIENIA WYDANIE WYDANIE ZM. Nr ZAMÓWIENIA ZM. Nr ZAMÓWIENIA SME SME SME OBSZAR BEZPIECZNY OBSZAR ZAGROŻONY POWIĄZANE URZĄDZENIA ZASILANIE BARIERA ZATWIERDZENIE KONCEPCJI PODMIOTU ROSEMOUNT SERIA 5300 Uwagi: Model Parametry dopuszczalne Dopuszczalna temper- Model 4 20 ma / HART IS -50 <=Totoczenia<=70 C Model Fieldbus IS -50 <=Totoczenia<=60 C Model Fieldbus FISCO IS -50 <=Totoczenia<=60 C WYDANO PRZEZ GU-LN ZATWIERDZONO PRZEZ GU-PO6PDF SCHEMAT INSTALACYJNY TYP DOK. KOD PRODUKTU SKALA 1:1 NR SCHEMATU WYDANIEARKUSZ 1 / 1 Rosemount Tank Radar AB, Szwecja 1 44

  45 Skrócona instrukcja obsługi Ilustracja schemat instalacyjny w przypadku instalowanych w obszarach zagrożonych urządzeń zatwierdzonych atestami iskrobezpieczeństwa ATEX i IECEx A3 WYDANIE ZM. Nr ZAMÓWIENIA SME WYDANO PRZEZ GU-LN SCHEMAT INSTALACYJNY TYP DOK. PLIK GU-PO PDF ZATWIERDZONO PRZEZ KOD PRODUKTU SKALA 1:1 NR SCHEMATU WYDANIE ARKUSZ 1 / 1 Rosemount Tank Radar AB, Szwecja 1 D ORYGINALNY ROZMIAR OBSZAR BEZPIECZNY OBSZAR ZAGROŻONY POWIĄZANE URZĄDZENIA ZASILA- NIE BARIERA ROSEMOUNT SERIA 5300 INSTALACJE ISKROBEZPIECZNE 250 Vrms lub V DC. SME SME SME SME IEC art Model Parametry ma/model HART IS -50 <= Totoczenia <= 70 C Model Fieldbus IS -50 <= Totoczenia <= 60 C Model Fieldbus FISCO IS -50 <= Totoczenia <= 60 C

  46 Skrócona instrukcja Ilustracja schemat instalacyjny Exn ORYGINALNY ROZMIAR OBSZAR BEZPIECZNY na ic A3 HART: 42, 4 V DC, 23 ma FOUNDATION FIELDBUS: 32 V DC, 21 ma Uwaga 1 1 SME Parametry 42, 4 V DC, 23 ma 3 SME a FOUNDATION FIELDBUS 32 V DC, 21 ma a ZASILANIE Uo: 42, 4 V Io: 23 ma Lo > 0 Ui: 42, 4 V Ii: 23 ma ic Uwaga 1 Parametry Ui = 42, 4 V, Ii = 23 ma, Pi Ci i a ZASILANIE FOUNDATION FIELDBUS Ui = 32 V, Ii = 21 ma, Pi Ci i a Uwagi SPECJALNE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA (X): EE-VM EAP PLIK KOD PRODUKTU 5300 Rosemount Tank Radar AB, Szwecja ROSEMOUNT SERII 5300 STRONA: 46

  Instrukcja szybkiej instalacji Emerson Rosemount 389

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja szybkiej instalacji Emerson Rosemount 389

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja szybkiej instalacji Emerson Rosemount 389