Instrukcje dla pacjentów Emerson 5601

Instrukcje dla pacjentów Emerson 5601 to system zarządzania wiedzą opracowany przez firmę Emerson Healthcare. Umożliwia on pacjentom i ich opiekunom dostęp do kompleksowych informacji na temat leczenia i zarządzania ich chorobą. System umożliwia tworzenie własnych kont osobistych, dzięki którym pacjenci mogą przeglądać swoje informacje medyczne, śledzić postępy w leczeniu, kontrolować wizyty lekarskie i przeglądać historię leczenia. System umożliwia również komunikację między pacjentami i lekarzami, a także dostarcza kompleksowej informacji na temat leków, procedur i procesów związanych z leczeniem. Instrukcje dla pacjentów Emerson 5601 są skutecznym narzędziem zarządzania wiedzą, które ułatwia osobom zmagającym się z chorobami zrozumienie i zarządzanie ich stanem zdrowia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dla pacjentów Emerson 5601

Do pobrania

Koronawirus - plakaty informacyjne

Materiały

Koronawirus – jak zapobiegać zakażeniu?
1​_Plakat​_ogólny. pdf0. 24MB
Galeria- animacja
Galeria. mp415. 66MB
Miałem kontakt z osoba zakażoną koronawirusem- grafika
Mialem​_kontakt​_z​_osoba​_zakażoną​_koronawirusem​_-​_grafika. jpg0. 35MB
Mam objawy COVID-19- grafika
Mam​_objawy​_COVID-19-​_grafika. png1. 75MB
Karta lokalizacyjna
karta​_lokalizacyjna​_2032020​_final. docx0. 02MB

Zdrowie psychiczne i funkcjonowanie psychospołeczne podczas pandemii COVID-19

1. E-skierowanie to elektroniczny dokument, kierujący pacjenta na leczenie specjalistyczne, badania diagnostyczne lub do szpitala
2. Do dnia 07. 01. 2021 r. zastosowanie mają obie formy skierowań tj. forma papierowa i elektroniczna. Od dnia 08. obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma skierowania.
3. E-skierowanie wystawia lekarz po przeprowadzonej poradzie/konsultacji medycznej.
4. E-skierowanie może być wystawiane na następujące rodzaje świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez podmioty posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na dany rodzaj świadczeń zdrowotnych objętych skierowaniem:
1) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne;
2) leczenie szpitalne;
3) badania diagnostyczne w zakresie tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR), medycyny nuklearnej, badania endoskopowe przewodu pokarmowego, badania echokardiograficzne płodu, pozytonową tomografię komputerową (PET).
5. Forma otrzymania e-skierowania:
1) papierowy wydruk e-skierowania z danymi niezbędnymi do rejestracji, jeśli pacjent zgłasza taką potrzebę w trakcie udzielania porady;
2) elektroniczna w formie 4 cyfrowego kodu, który pacjent otrzymuje w formie SMS na swój telefon lub w formie e-maila na wskazany adres poczty elektronicznej, jeśli pacjent posiada założone Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i w ramach tego konta dokonał wyboru sposobu powiadamiania o e-skierowaniu w formie SMS i/lub e-mail.
6. W celu rejestracji e-skierowania pacjent osobiście lub telefonicznie może przekazać dane dostępowe w podmiocie leczniczym w jeden z następujących sposobów:
1) okazując otrzymany od lekarza papierowy wydruk e-skierowania;
2) podając 4 cyfrowy kod dostępowy otrzymany SMS-em i PESEL;
3) okazując na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną na adres poczt elektronicznej (e-mail) informację o wystawionym skierowaniu.
7. E-skierowanie wymagana jest tylko dla wizyt „pierwszorazowych”. W przypadku kontynuacji leczenia nie jest potrzebne nowe skierowanie.
8. Lekarz może wystawić e-skierowanie zarówno po uprzednim osobistym zbadaniu pacjenta jak równie ż po wywiadzie z pacjentem za pośrednictwem teleporady.
9. E-skierowanie nie wskazuje konkretnego podmiotu leczniczego, w którym należy zarejestrować się w celu realizacji skierowania na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Pacjent sam decyduje, gdzie chce się zarejestrować.
10. W przypadku, gdy wystąpi błąd w e-skierowaniu, osoba która je wystawiła może je anulować.
11. W sytuacji, gdy podmiot nie jest gotowy do obsługi e-skierowań, a pacjent posiada podpisany przez lekarza wystawiającego wydruk informacyjny, jest on równoważny skierowaniu w postaci papierowej i jest podstawą do udzielenia świadczeń.
12. Korzyści dla pacjenta dzięki e-skierowaniu:
1) nie trzeba osobiście dostarczać skierowania do podmiotu leczniczego w terminie 14 dni – wystarczy rejestrując się telefonicznie podać 4 cyfrowy kod dostępowy i numer PESEL;
2) nie można zgubić e-skierowania i nie trafi ono w niepowołane ręce; e-skierowanie jest zapisane w systemie medycznym i w Internetowym Koncie Pacjenta, przez co zawsze można sprawdzić lub odtworzyć numer kodu e-skierowania;
3) dzięki e-skierowaniu można śledzić swoją historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań;
4) poprzez e-skierowanie zmniejszają się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku podmiotów leczniczych na podstawie jednego papierowego skierowania; w przypadku e-skierowania, po dokonaniu pierwszego zapisu, zostanie ono automatycznie przypisane do podmiotu leczniczego i nie będzie można go zarejestrować w innym podmiocie leczniczym.

Materiały informacyjne dla szpitali i pacjentów dotyczące szczepień przeciwko COVID-19

Materiały obowiązkowe do druku dla punktów szczepień:

1. Napis "Punkt szczepień"
2. Godziny pracy punktu szczepień
3. Strzałka punkt szczepień (prosto)
4. Strzałka punkt szczepień (cofnij)
5. Strzałka punkt szczepień (w lewo)
6. Strzałka punkt szczepień (w prawo)
7. Strzałka punkt szczepień (prosto-prawo)
8. Strzałka punkt szczepień (prosto-lewo)
9. Organizacja punktów szczepień 1
10. Organizacja punktów szczepień 2
11. System Dystrybucji Szczepionek - instrukcja użytkownika punktu szczepień
12. Godziny pracy punktów drive-thru
13. Punkt szczepień drive-thru
14. Stanowisko szczepień drive-thru
15. Baner punkt szczepień powszechnych

Informacje dla placówek

1. Comirnaty - przewodnik dot. właściwego przechowywania, postępowania i podawania
2. Comirnaty – informacja o zm

Materiały informacyjne dla szpitali i pacjentów dotyczące szczepień przeciwko COVID-19

Informacje dla pacjenta

1. Comirnaty - charakterystyka produktu leczniczego - młodzież i dorośli
1 a. Comirnaty - charakterystyka produktu leczniczego - dzieci w wieku 5 do 11 lat
1 b. Comirnaty - charakterystyka produktu leczniczego - dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat
1 c. Comirnaty - charakterystyka produktu leczniczego - Omicron BA. 1
1 d. 4-5
1 e. 4-5 - dzieci w wieku 5 do 11 lat
2. Moderna - charakterystyka produktu leczniczego
3. AstraZeneca - charakterystyka produktu leczniczego
4. Vaccine Janssen - charakterystyka produktu leczniczego
5. Comirnaty - ulotka dla pacjenta - młodzież i dorośli
5 a. Comirnaty - ulotka dla pacjenta - dzieci w wieku 5 do 11 lat
5 b. Comirnaty - ulotka dla pacjenta - Omicron BA. 1
5 c. 4-5
6. Moderna - ulotka dla pacjenta
7. AstraZeneca - ulotka dla pacjenta
8. Vaccine Janssen - ulotka dla pacjenta
9. Comirnaty - skrócona informacja dla pacjenta, opracowana na podstawie oficjalnej ulotki znajdującej się w ChPL
10. Comirnaty - karta przypominająca dla pacjenta
11. Moderna - karta przypominająca dla pacjenta
12. AstraZeneca - karta przypominająca dla pacjenta
13. Vaccine Janssen - karta przypominająca dla pacjenta

14. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 (wersja PDF)
15. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 (wersja docx)
16. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 (wersja PDF)
17. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19- (wersja docx)
18. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 (wersja PDF)
19. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 (wersja docx)

20. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 EN (wersja PDF)
21. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 EN (wersja docx)
22. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 EN (wersja PDF)
23. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 EN (wersja docx)
24. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 EN (wersja PDF)
25. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 EN (wersja docx)

26. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 RU (wersja PDF)
27. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 RU (wersja docx)
28. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 RU (wersja PDF)
29. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 RU (wersja docx)
30. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 RU (wersja PDF)
31. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 RU (wersja docx)

32. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 UA (wersja docx)
33. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 UA (wersja docx)
34. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 UA (wersja PDF)
35. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 UA (wersja docx)

36. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 miesięcy – 4 lata przeciw COVID-19
37. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 miesięcy – 4 lata przeciw COVID-19 EN
38. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 miesięcy – 4 lata przeciw COVID-19 RU
39. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 miesięcy – 4 lata przeciw COVID-19 UKR

40. Instrukcja do kwestionariusza dla personelu kwalifikującego
41. Procedura kwalifikacji i zgłaszania do szczepienia rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, które wymagają hospitalizacji co najmniej przez okres powyżej 4 tygodni (dotyczy szczepienia wykonywanego szczepionką wyprodukowaną przez BioNTech and Pfizer)

2. Comirnaty – informacja o zmianie przechowywania szczepionki w warunkach chłodniczych
3. Vaccine Janssen - przewodnik dot. właściwego przechowywania, postępowania i podawania
4. Wytyczne dot. transportu i użytkowania
5. Instrukcja uzupełniania suchego lodu
6. Wytyczne dot. bezpiecznego postępowania z suchym lodem
7. Opis systemów IT wspierających proces szczepień
8. Instrukcja składania zamówienia dla dostaw szczepionki - BioNTech COVID-19
9. Instrukcja składania zamówienia dla dostaw szczepionki - BioNTech COVID-19 (wersja poniżej 1 mb)
10. Instrukcja dla lekarza do kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19
11. Comirnaty - Informacja dla lekarzy dotycząca produktu leczniczego
12. Pytania i odpowiedzi dotyczące kwalifikacji do szczepień przeciw COVID

Wytyczne

1. Wytyczne ws. transportu szczepionki przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień
2. przygotowywania i wydawania wysyłek ze szczepionkami przeciw COVID-19 z hurtowni w ramach Narodowego Programu Szczepień
3. przyjmowania i przechowywania szczepionek dla punktów szczepień przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień
4. Wspólne wytyczne dla pacjentów z grupy 1B i personelu medycznego w zakresie szczepienia przeciwko COVID-19
5. Wytyczne dotyczące organizacji Punktów Szczepień Powszechnych
6. Wytyczne dotyczące organizacji punktów drive-thru realizujących szczepienia przeciwko COVID-19
7. Wytyczne dla punktów szczepień usytuowanych poza podmiotami leczniczymi, w których odbywać się będą masowe szczepienia
8. Zał. 1 Minimalne wymogi dla punktów szczepień usytuowanych poza podmiotami leczniczymi 
9. Wytyczne dla punktów szczepień w galeriach handlowych
10. Wytyczne organizacyjne dla Plenerowych Punktów Szczepień
11. Wytyczne organizacyjne dla Objazdowych Punktów Szczepień
12. Załącznik do wytycznych Objazdowych Punktów Szczepień - formularz powiadomienia OW NFZ
13. Załącznik do wytycznych Objazdowych Punktów Szczepień - projekt decyzji Ministerstwa Zdrowia

Stanowiska i opinie:

1. Opinia Grupy Roboczej ds. Hemostazy - szczepienia u pacjentów z wrodzonymi skazami krwotocznymi uzupełnione o emicizumab
2. Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi

3. Vaccine Janssen - przewodnik dot. właściwego przechowywania, postępowania i podawania

Instrukcje dla pacjentów Emerson 5601

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dla pacjentów Emerson 5601

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje dla pacjentów Emerson 5601