Karta charakterystyki produktu Ge Ajcm10aceh1

Karta charakterystyki produktu GE AJCM10ACEH1 jest dostarczana przez firmę General Electric i służy do wyświetlania informacji o produkcie, w tym jego bezpiecznego użytkowania, warunków transportu i składowania oraz danych dotyczących systemu kontroli jakości. Karta charakterystyki produktu zawiera także informacje dotyczące zgodności z przepisami i bezpieczeństwa, w tym dane dotyczące składu chemicznego i możliwych zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Karta charakterystyki produktu GE AJCM10ACEH1 jest przeznaczona do użytku przez pracowników i personel techniczny, aby uzyskać wszystkie potrzebne informacje o produkcie i jego bezpiecznym użytkowaniu.

Ostatnia aktualizacja: Karta charakterystyki produktu Ge Ajcm10aceh1

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Data wykonania: 2008-11-07 FOLIA STRETCH Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1. 1. Dane dotyczące preparatu: FOLIA STRETCH. 2. Przeznaczenie preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Pulsar Radiator Sealer P-412. Przeznaczenie produktu: Uszczelniacz do chłodnic w proszku. Kod identyfikacji:

Data wykonania: 2009-05-25 TAŚMA MASKUJĄCA NTS Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1. Dane dotyczące produktu: Taśma maskująca. Przeznaczenie

20071002 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu Ludwik 5 funkcyjny proszek do zmywarek Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa INCOVERITAS S. A. Oddział w Górze Kalwarii Grupa Chemii Gospodarczej Adres ul. towarowa

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: 28. 02. 2011. Data wydruku: 28. 1) Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa: Identyfikacja preparatu: Nazwa handlowa: SIN-LUX DO MYCIA SZYB

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTUData wykonania: 2009-12-01 Samoprzylepna taśma piankowa Strona 1 z 5 1. Dane dotyczące preparatu: Samoprzylepna taśma piankowa

Strona /stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Preparat:. Zastosowanie: Do wykonywania wysokiej jakości gładzi na ścianach i sufitach. Producent: ALPOL GIPS Sp.

WALLFIX NON _- WOVENKARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1. 03. 2008 Aktualizacja 2012. 07. 02 Producent KBM Sp. z o. o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Zakłady Chemiczne EmiChem P. P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Data opracowania 19. 08. 2006 Wydanie: 1 Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja importera 1. Identyfikacja preparatu Korektor 1. Zastosowanie preparatu Korektor służy

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Data opracowania 13. 01. 2010 Wydanie: 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń Baron

Zgodnie z Dz. U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01. 12. 2004 METTLER-TOLEDO Sp. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Data opracowania 29. 2009 Wydanie: 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: 1. Zastosowanie preparatu

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU wg rozp. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa. Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: Farba gruntująca

Data opracowania 02. 2010 Wydanie: 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. pl/64926445-Karta-charakterystyki. pl/thumbs/71/64926445. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1. 1 handlowa: Grunt krzemianowo-polimerowy do podłoŝy mineralnych. Zastosowanie preparatu: Do wzmacniania i wyrównywania

AGATA do nabłyszczania paneliData aktualizacji 2012-11-16 Data wydruku 2012-11-16 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 1. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Identyfikacja przedsiębiorstwa Zakłady Chemiczne ANSER Sp. Siedziba: ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel. : (022) 663 70 73, faks: (022) 669 01 22 Zakład produkcyjny:

Centrum Ekotoksykologiczne 

oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki. Tłumaczenie kart dostępne w wielu językach. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach.

Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks[at]ekotoks. pl Tel. : 32 202 34 90 / +48793988790

UWAGA! Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących kart charakterystyki

Od stycznia 2023 roku karty charakterystyki powinny zostać opracowane zgodnie z najnowszym szablonem karty charakterystyki, określonym w rozporządzeniu 2020/878/UE. Wszystkie dotychczasowe karty, nieuwzględniające zmian można stosować maksymalnie do 31 grudnia 2022r.
Nie odkładaj działań na ostatnią chwilę, aktualizacja dokumentów wymaga czasu!  Przeprowadź audyt w swoim przedsiębiorstwie, zaplanuj pracę i bądź zgodny z wymaganiami na czas. Dzięki temu będziesz mógł racjonalnie rozłożyć koszty i uniknąć pochopnych decyzji podejmowanych pod presją czasu.
Jak przygotować się do zmian? Należy zacząć od dobrze opracowanego planu działania, aby skutecznie i maksymalnie szybko wdrożyć wymagania legislacyjne. 
Centrum Ekotoksykologiczne oferuje pełne wsparcie – przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy oszczędzając Twój czas, lub pomożemy Ci w realizacji wybranych zadań.  Korzyści płynące dla Twojej firmy to:

Pamiętaj o dodatkowych wymaganiach, które mogą Cię obowiązywać!

* sprawdź czy wyroby które produkujesz, importujesz lub dystrybuujesz zawierają substancje SVHC >0, 1%. Jeżeli tak, pamiętaj o obowiązkowym zgłoszeniu wyrobu w europejskiej bazie SCIP.

* dla produktów klasyfikowanych jako mieszaniny niebezpieczne, od 2021r. wymaga się podawania kodu UFI na etykiecie produktu. Kod UFI charakteryzujący mieszaninę oraz jej skład musi zostać zarejestrowany w europejskim systemie Poison Center Notification PCN.

NAJNOWSZE ZMIANY W KARTACH CHARAKTERYSTYKI

Zmiany i modyfikacje rozporządzeń REACH i CLP stopniowo wprowadzają zwiększone wymagania dotyczące formatu i treści karty charakterystyki. Wymaga to od firm zaplanowania procesu wdrożenia zmian w kartach charakterystyki celem zapewnienia zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi.

Zmiany w karcie charakterystyki:

Każdy dostawca mieszanin chemicznych musi spełnić obowiązki wynikające z art. 31 rozporządzenia REACH (Wymagania dotyczące kart charakterystyki) oraz załącznika II rozporządzenia REACH. Odniesienia do tekstu prawnego zostały zaktualizowane, aby odzwierciedlić najnowszą wersję załącznika II (tj. załącznika do rozporządzenia (UE) 2020/878).

Według nowych przepisów w karcie charakterystyki będzie trzeba uwzględnić stężenia graniczne, charakterystykę nanopostaci cząstek oraz zawrzeć informacje na temat bezpieczeństwa substancji, między innymi jej wpływu na funkcjonowanie układu hormonalnego (zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

Do najważniejszych zmian należą:

  • nowy format dla sekcji 9obowiązku umieszczenia w karcie charakterystyki informacji dotyczącej nanopostaci lub zestawu podobnych nanopostaci, określając charakterystykę cząstek;
  • wydzielenie nowego podrozdziału 11. 2
  • wydzielenie nowych podsekcji 12. 6 i 12. 7
  • zmieniono brzmienie podpunktu w punktach 14. 1 i 14. 7

Okres przejściowy:

Nowe wymagania dotyczące karty charakterystyki mają zastosowanie od 1 stycznia 2021 r., ale zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) 2020/878, obowiązujący dotychczas format karty, nieuwzględniający zmian Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 charakterystyki będzie można stosować maksymalnie do 31 grudnia 2022 r. Po tym terminie wszystkie karty charakterystyki muszą być zgodne z nowymi wytycznymi.

Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązku aktualizacji kart charakterystyki zgodnie z art. 31 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz przypadków, w których niepowtarzalny identyfikator formuły (UFI) jest dodawany do kart charakterystyki. https://ekotox. pl/niepowtarzalny-identyfikator-postaci-czynnej-ufi/

Okres przejściowy obejmujący następujące scenariusze/działania:

  • Brak zmian w karcie charakterystyki
  • Mała zmiana w kartach charakterystyki nieobjęta zakresem art. 9
  • Aktualizacja kart charakterystyki w zakresie art. 9 lub wprowadzenie UFI
  • Nowe karty charakterystyki opracowane po raz pierwszy po 1 stycznia 2021 r.

Innymi słowy, w okresie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2022 zarówno stare jak i nowe Karty Charakterystyki mogą być udostępniane na rynku, jak pokazano na powyższym rysunku. Zaleca się jednak, aby nowy format został przyjęty tak szybko, jak to możliwe, aby zapewnić zgodność wszystkich kart charakterystyki w wymaganym terminie.

AKTUALIZACJA KART CHARAKTERYSTYKI

Jak przygotować się do zmian:

KTO? – Weryfikacja profilu i pozycji firmy w łańcuchu dostaw.

Tam, gdzie istnieje łańcuch dostaw, wymagania REACH w odniesieniu do dostarczania kart charakterystyki mają zastosowanie na każdym etapie łańcucha dostaw. Każdy podmiot z branży chemicznej: producenci, dostawcy substancji, mieszanin, produktów do użytku profesjonalnego lub wyrobów gotowych, zwłaszcza detergentów i biocydów, ale także pracownicy profesjonalni, sklepy i detaliści muszą zapewnić, że są zobowiązani do przygotowania, udostępniania i przechowywania karty charakterystyki.

CO? – Identyfikacja wszystkich substancji, mieszanin i produktów wytwarzanych, dostarczanych i stosowanych w firmie.

Dostawca substancji lub preparatu dostarcza odbiorcy substancji lub preparatu kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie z załącznikiem II:

a) w przypadku gdy substancja lub preparat spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG lub 1999/45/WE; lub

b) w przypadku gdy substancja jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazuje bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII; lub

c) gdy substancja znajduje się w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż te, o których mowa w lit. a) ib).

JAK? – Analiza posiadanych dokumentów i zasobów.

Zacznij od dobrze zaprojektowanego planu działania, aby skutecznie wdrożyć wymagania prawne. Typowy plan działania obejmuje następujące kroki:

KROK 1: Zacznij od Ekotox REACH + SDS Screening – pozwala on zidentyfikować profil Twojej firmy, zidentyfikować wszystkie substancje chemiczne, mieszaniny i produkty, przygotować listę chemikaliów potrzebnych SDS i zidentyfikować luki w Twojej dokumentacji chemicznej. pl/zarzadzanie-chemikaliami/reach-clp-screening/">https://ekotox. pl/zarzadzanie-chemikaliami/reach-clp-screening/

KROK 2: Oszacuj czas potrzebny na zmiany i określ całkowity koszt. Przygotuj strategię adaptacji do zmian, biorąc pod uwagę możliwości, jakie daje okres przejściowy: czy zmiany będą dokonywane w całości czy w części.

KROK 3: Skontaktuj się z dostawcami i partnerami, aby uzyskać wszelkie informacje potrzebne do wypełnienia obowiązków wynikających z nowych zmian prawnych. Zbierz numery rejestracyjne substancji, aktualne dane toksykologiczne substancji, a także wartości DNEL i PNEC, właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną itp.

KROK 4: Zaktualizuj swoją dokumentację chemiczną i przygotuj nowe karty charakterystyki w formacie zgodnym z rozporządzeniem (UE) 2020/878, w wymaganych językach urzędowych państw członkowskich, w których produkt jest wprowadzany do obrotu. Należy pamiętać, że karta charakterystyki musi być sporządzona przez kompetentną osobę. Centra Ekotox zapewniają Państwu doradztwo SDS oraz usługę przygotowania kart charakterystyki w wielu językach. Oferujemy zniżkę na cały wolumen Twojej karty charakterystyki. pl/o-firmie/oferta/">https://ekotox. pl/o-firmie/oferta/

KROK 5: Wyślij nowe karty charakterystyki do odbiorców przed upływem wymaganego terminu i upewnij się, że przechowywane przez Ciebie dokumenty są zgodne z nowym formatem.

KIEDY? – Ustalanie harmonogramu i priorytetów.

Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla każdej firmy. Zależy to od ilości produktów, które firma posiada w portfolio i które podlegają wymogom REACH. Jeżeli firma jest producentem i posiada kompletną dokumentację dla każdej substancji, wdrożenie zmian będzie szybsze i łatwiejsze. Jeżeli firma jest importerem lub dalszym użytkownikiem musi współpracować z innymi podmiotami. W przypadku dostawców spoza UE uzyskanie wymaganych informacji i dokumentacji substancji będzie trudniejsze i bardziej czasochłonne. Z czasem należy zastanowić się, czy nie ma innych czynników związanych z aktualizacją karty charakterystyki przed 31. 2022 r., m. in. reklasyfikacja substancji, aktualizacja informacji toksykologicznych itp. pl/karta-charakterystyki-sds/">https://ekotox. pl/karta-charakterystyki-sds/


Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Webinaria – kursy i szkolenia

KARTA CHARAKTERYSTYKI
PODSTAWY PRAWNE
FORMAT KARTY CHARAKTERYSTYKI
DODATKOWE INFORMACJE

Dwutlenek węgla (CO₂) ma zastosowania: kriogeniczne, ekonomiczne i precyzyjne kontrolowanie temperatury produktu i procesu chłodzenia żywności, chłodzenie i mrożenie oraz zachowanie jakości i okresu trwałości w pakowaniu w modyfikowanej atmosferze (MAP). CO₂ jest także używany do uzyskiwania jednolitego aromatu, nasycania dwutlenkiem węgla podczas produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz do optymalizacji wydajności linii do butelkowania i puszkowania napojów. Zastosowanie CO₂ może być skutecznym sposobem na zwiększenie wzrostu i zmniejszenie szkód w uprawach w szklarniach i stanowi bezpieczniejszy oraz ekonomiczny zamiennik kwasów i środków chemicznych w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody na potrzeby fabryk papieru, zakładów przemysłowych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych. CO₂ jest również powszechnie używany jako gaz osłonowy w spawaniu i metalurgii.

Sieć zakładów produkujących dwutlenek węgla firmy Air Products oraz nasze możliwości z zakresu dystrybucji zapewniają nam bezpieczny łańcuch dostaw oraz możliwość niezawodnej produkcji i dostawy produktów zgodnie z różnymi standardami jakości wymaganej przez klientów.

Karta charakterystyki produktu Ge Ajcm10aceh1

Bezpośredni link do pobrania Karta charakterystyki produktu Ge Ajcm10aceh1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta charakterystyki produktu Ge Ajcm10aceh1