Manewr użytkownika Electrolux Electronic Tr1231

Manewr użytkownika Electrolux Electronic Tr1231 jest zaawansowanym programem do oczyszczania i pielęgnacji dywanów. Jest łatwy w użyciu i zapewnia skuteczne czyszczenie, gdyż jego specjalna konstrukcja pozwala na wygodne dopasowanie do różnych rodzajów dywanów. Urządzenie posiada wiele funkcji, w tym wyświetlacz LCD, który pozwala na kontrolowanie urządzenia, a także wybór trybu czyszczenia odpowiedniego dla danego rodzaju dywanu. Posiada on również szereg czujników, które pozwalają na automatyczne reagowanie i dopasowanie się do rodzaju dywanu, dzięki czemu można zapewnić skuteczne i wydajne czyszczenie. Manewr użytkownika Electrolux Electronic Tr1231 zapewnia wysoką jakość czyszczenia, a jego łatwa obsługa sprawia, że jest on idealnym narzędziem do czyszczenia dywanów.

Ostatnia aktualizacja: Manewr użytkownika Electrolux Electronic Tr1231

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2019. 2311 t. j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 6 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY 1

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. 2018. 101).

2 Załącznik nr 1;

- częściowo został uznany za niezgodny z i art. 8 ust. 1ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 2012. 1137) oraz z art. 92 ust. 1zdanie pierwsze Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 2014 r. (Dz. 14. 1567) z dniem 1 lipca 2015 r. Zgodnie z tym wyrokiem pkt 3. 1. 2 nin. załącznikatraci moc w części zawierającej zdanie: "Jeżeli warunki lokalne uzasadniają ujęcie zakazami wynikającymi z tych znaków również uprawnione osoby niepełnosprawne o ograniczonej sprawności ruchowej, to pod znakiem należy umieścić tabliczkę z napisem: «Dotyczy także niepełnosprawnych»".

- zmieniony obwieszczeniemMinistra Infrastruktury z dnia 12 maja 2020 r. o sprostowaniu błędu (Dz. 2020. 862).

- zmieniony przez § 1rozporządzenia z dnia 8 marca 2021 r. 2021. 438) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2021 r. pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-19165944/par-1">§ 1 pkt 1rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. 2066) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. btiret dziwiąte i dziesiąte rozporządzeniaz dnia 12 października 2021 r. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2022 r. pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-21744905/par-1">§ 1 pkt 1rozporządzenia z dnia 14 października 2022 r. 2022. 2377) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 grudnia 2022 r.

3 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-21744905/par-1">§ 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 października 2022 r.

4 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-21744905/par-1">§ 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 października 2022 r.

5 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-21744905/par-1">§ 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 października 2022 r.

Manewr użytkownika Electrolux Electronic Tr1231

Bezpośredni link do pobrania Manewr użytkownika Electrolux Electronic Tr1231

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Manewr użytkownika Electrolux Electronic Tr1231