Opcje instalacyjne C Logic 5600

C Logic 5600 to wielofunkcyjny system instalacyjny, który umożliwia zarządzanie i kontrolowanie systemu. System C Logic 5600 oferuje szeroki zakres opcji instalacyjnych, w tym możliwość konfiguracji elementów systemu, takich jak przekaźniki, środowiska logiczne, sterowanie i automatyzacja, sterowanie procesami, sterowanie procesami produkcyjnymi i wiele innych. Wszystkie te opcje są dostępne w jednym interfejsie użytkownika, co ułatwia zarządzanie systemem. C Logic 5600 może być również skonfigurowany w celu wykonywania zadań w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można zapewnić szybki czas reakcji i skuteczne wykonywanie zadań. System C Logic 5600 jest wyposażony w rozległą bazę wiedzy, która umożliwia jego wykorzystanie w szerokim zakresie aplikacji.

Ostatnia aktualizacja: Opcje instalacyjne C Logic 5600

Witam wszystkich

Potrzebuję pomocy przy instalacji elektrycznej w moim C360 3P. Ciągnik jest z 1987 roku i ma kompletnie rozwaloną instalację. Zakupiłem nową w wersji z alternatorem, która ma juz połączoną stacyjkę i bezpieczniki. Na formu znalazłem schemat ale po pierwsze jest strasznie nieczytelny, nie można go zbyt powiększyć bo zapewne ma małą rozdzielczość, po drugie z tego co udało się trochę rozszyfrować to inne są połączenia w nowej instalacji a inne na schemacie. Pomijam juz fakt, że nie zgadzają się kolory przewodów.

Jeśli ktoś posiada w miarę czytelny schemat z opisem kolorów przewodów czyli jakie kolory są zaznaczane przy pomocy jakich liter to proszę o przesłanie ma adres: maxreif@interia. pl

Może macie coś takiego jak pod tym linkiem http://w565. pl/obraz/powieksz/8SYqrFMqhx1

Proszę o pomoc idzie wiosna i ciągnik lada dzień będzie potrzebny.

Pozdrawiam

maxreif

Skonfiguruj drukarkę za pomocą sterowników drukarki, które są wbudowane w system Windows.

Dodawanie drukarki sieciowej do systemu Windows

Skonfiguruj drukarkę Wi-Fi lub przewodową w systemie Windows bez instalowania żadnych dodatkowych sterowników.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Zmień ustawienia instalacyjne urządzenia, a następnie upewnij się, że wybrana jest opcja Tak (zalecane).

 2. Umieść drukarkę i komputer w pobliżu routera Wi-Fi.

  Podłącz drukarkę do tej samej sieci, do której podłączony jest komputer.

  • Połączenie Wi-Fi w przypadku drukarek z dotykowym panelem sterowania: Otwórz menu Konfigurowanie, Sieć lub Komunikacja bezprzewodowa, wybierz pozycję Kreator konfiguracji komunikacji bezprzewodowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać nazwę sieci oraz wprowadzić hasło.

   Połączenie Wi-Fi w przypadku większości drukarek bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowa przez pięć sekund lub do momentu, aż wskaźnik komunikacji bezprzewodowej zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymajprzycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej drukarki przestanie migać ponawiązaniu połączenia.

   Połączenie Wi-Fi w przypadku drukarek HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000, 6400 i Tango: Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekundprzycisk Wi-Fi i przycisk Zasilania z tyłu drukarki, aż błękitny pasek zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik sieci bezprzewodowej przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

   Połączenie z siecią przewodową (Ethernet): Podłącz kabel sieciowy do portu Ethernet drukarki oraz do wolnego portu punktu dostępu lub routera. Przy porcie drukarki zielona dioda powinna świecić światłem ciągłym, apomarańczowa migać, sygnalizując przesyłanie danych.

  W systemie Windows wyszukaj i otwórz polecenie Dodaj drukarkę lub skaner.

  Kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub skaner, a następnie poczekaj, aż system Windows wyszuka dostępne drukarki.

   Jeżeli drukarka została odnaleziona, kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Dodaj urządzenie, aby zakończyć instalację sterownika.

   Jeżeli drukarki nie została znaleziona, kontynuuj wykonywanie poniższych czynności.

   Kliknij opcję Drukarki, której szukam, nie ma na liście.

   W oknie Znajdź drukarkę przez inne opcje wybierz opcję Dodaj drukarkę przy użyciu adresu TCP/IP lub nazwy hosta, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   Z listy rozwijanej Typ urządzenia wybierz pozycję Autowykrywanie.

   Znajdź adres IP drukarki.

    Większość drukarek z ekranem dotykowym lub menu: Otwórz menu Podsumowanie sieci bezprzewodowej lub Ustawienia sieci, aby znaleźć adres IP.

    Większość drukarek atramentowych bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowaInformacje lub naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowaRozpocznij kopiowanie w czerni. Zostanie wydrukowany raport z adresem IP.

    Większość drukarek LaserJet: Naciśnij przycisk komunikacji bezprzewodowej i przytrzymaj go przez 10 sekund lub do momentu, aż wskaźnik gotowości zacznie migać, albo przejdź do menu sieci bezprzewodoweji wybierz pozycję Test sieci bezprzewodowej. Zostanie wydrukowany raport z adresem IP.

    Drukarki HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango: Dotknij przycisku Informacje i przytrzymaj go, aż zaświecą się wszystkie przyciski panelu sterowania, a następnie dotknij równocześnie przycisków Informacje i Wznów. Zostanie wydrukowany raport z adresem IP.

    Drukarki Laser NS i Neverstop Laser: Naciśnij przycisk Wznów i przycisk Komunikacji bezprzewodowej i przytrzymaj je przez trzy sekundy. Zostanie wydrukowany raport z adresem IP.

    Wpisz adres IP drukarki, kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik danego modelu drukarki.

Dodaje drukarkę podłączoną za pomocą kabla USB do komputera z systemem Windows

Skonfiguruj połączenie USB z drukarką w systemie Windows bez instalowania żadnych dodatkowych sterowników.

  Upewnij się, że otwarty port USB na komputerze jest dostępny. Nie podłączaj drukarki do koncentratora USB lub stacji dokującej, ponieważ drukarka może nieotrzymywać wystarczającej ilości energii do prawidłowego działania.

  Włącz drukarkę, a następnie podłącz kabel USB do drukarki oraz do portu komputera.

  Jeżeli pojawi się komunikat Znaleziono nowy sprzęt, wykonaj pojawiające się polecenia, aby zainstalować drukarkę.

   Jeśli można drukować, sterownik jest zainstalowany prawidłowo.

   Jeżeli nie można drukować, wykonaj poniższe czynności, aby dodać drukarkę w ustawieniach systemu Windows.

   Kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub skaner, a następnie poczekaj, aż system Windows wyszuka dostępne drukarki.

    W oknie Znajdź drukarkę przez inne opcje wybierz opcję Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową za pomocą ustawień ręcznych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

    W oknie Wybierz port drukarki wybierz Użyj istniejącego portu, a następnie wybierz USB001: (Port wirtualnej drukarki dla USB) z rozwijanej listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

    Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik dla posiadanego modelu drukarki.

    Często zadawane pytania

    Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.

    Jak używać funkcji drukarki za pomocą wbudowanego sterownika?

    System Windows obsługuje większość standardowych zadań drukowania i skanowania z użyciem wbudowanego sterownika.

     Skanowanie dokumentów i zdjęć: Wykonaj zadania skanowania za pomocą aplikacji systemu Windows, która współpracuje ze sterownikiemwbudowanym.

      Funkcja Faksowanie i skanowanie w systemie Windows: W systemie Windows odnajdź i otwórz narzędzie Faksowanie i skanowanie w systemie Windows. Kliknij polecenie Nowe skanowanie, a następnie wybierz swoją drukarkę.

      Windows Paint: W systemie Windows znajdź i otwórz narzędzie Paint. Kliknij.

      Aplikacja Skanowanie Windows: W systemie Windows wyszukaj i otwórz aplikację Skanowanie Windows. Jeżeli aplikacji nie ma na liście, kliknij pozycję Windows Scan (w języku angielskim), aby ją zainstalować.

      Konfigurowanie zadań drukowania: W zależności od aplikacji kliknij ikonę menu , a następnie kliknij pozycję Drukuj lub kliknij.

      Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu: Sprawdź wskaźniki poziomu atramentu na panelu sterowania drukarki, jeśli są dostępne.Można też wydrukować stronę autotestu lub raport stanu drukarki.

      Zmień preferencje drukowania: W systemie Windows odnajdź i otwórz okno Drukarki i skanery. Kliknij nazwę drukarki, kliknij polecenie Zarządzaj, a następnie kliknij Preferencje drukowania na pasku bocznym.

      Faksowanie: Użyj przycisków i menu na panelu sterowania drukarki.

      Czy mogę zmienić ustawienia drukarki, jeżeli korzystam z wbudowanego sterownika?

      Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, otwórz stronę główną drukarki za pomocą przeglądarki internetowej, aby zarządzaćustawieniami, pobrać aktualizacje i wykonać czynności konserwacyjne.

       Upewnij się, że drukarka jest podłączona do tej samej sieci, co komputer.

       Znajdź adres IP drukarki.

        Wpisz adres IP w polu adresu przeglądarki internetowej, a następnie naciśnij klawisz Enter.

        Jeżeli pojawi się okno logowania lub certyfikatu, uzupełnij informacje, aby zakończyć otwieranie serwera EWS.

         Jeżeli zostanie wyświetlony certyfikat zabezpieczeń witryny, kliknij przycisk Kontynuuj, aby otworzyć stronę domową drukarki.

         Jeśli zostanie wyświetlone okno logowania, wpisz nazwę użytkownika admin, a następnie wpisz kod PIN z etykiety znajdującej się na spodzie lub tyle drukarki, albo hasło ustawione przez administratoradrukarki.

         Zostanie otwarta strona główna drukarki.

         Co zrobić, jeśli drukarka nie łączy się z siecią?

         Sprawdź, czy nie ma problemów z siecią, i przejrzyj wymagania konfiguracji, jeżeli drukarka nie może nawiązać połączenia.

          Sprawdź połączenie sieciowe: Umieść drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne bliżej routera Wi-Fi, a następnie sprawdź,czy jakość sygnału jest lepsza. Spróbuj otworzyć stronę internetową, aby sprawdzić, czy połączenie z Internetem działa prawidłowo.Jeżeli połączenie Wi-Fi jest wolne lub niestabilne, uruchom router ponownie - odłącz przewód zasilający i odczekaj 15 sekund,a następnie ponownie podłącz przewód.

          Drukarka jest wyłączona lub jest w trybie uśpienia: Dotknij ekranu dotykowego drukarki lub naciśnij przycisk zasilania, abywybudzić drukarkę i przenieść ją w stan gotowości. Czasami drukarka może wskazywać stan offline, nawet gdy urządzenie jest gotowe.

          Uruchom drukarkę ponownie: Ponowne uruchomienie drukarki może usunąć ewentualne błędy i przywrócić połączenie z siecią Wi-Fi.

          Sprawdź sygnał sieci Wi-Fi drukarki: Jeżeli obok ikony Komunikacja bezprzewodowa lub przycisku znajduje się kontrolka, upewnij się, że się świeci. Sprawdź ustawienia komunikacji bezprzewodowej, aby upewnić się, że sygnałjest włączony.

          Wydrukuj raport z testu komunikacji bezprzewodowej: Znajdź model swojej drukarki na stronie internetowej Centrum obsługi klientaHP, a następnie wyszukaj Drukowanie stron autotestu, aby znaleźć dokument na temat sposobu drukowania i oceny raportu.

          Co zrobić, jeżeli drukarka nie została wykryta lub podłączona podczas konfiguracji połączenia USB?

          Sprawdź, czy kabel USB nie jest uszkodzony i czy ma zalecaną długość, a następnie ponownie uruchom drukarkę i komputer.

           Wyłącz komputer i drukarkę.

           Odłącz kabel USB od komputera i drukarki, a następnie sprawdź kabel.

            Jeżeli kabel jest uszkodzony lub dłuższy niż 3 metry, należy go wymienić.

            Jeśli kabel nie jest uszkodzony i jest krótszy niż 3 metry, podłącz kabel do innego portu USB komputera. Port powinien byćzgodny ze standardem USB 2. 0 lub wyższym. Jeśli korzystasz z koncentratora USB lub stacji dokującej, podłącz kabel bezpośredniodo komputera.

            Podłącz kabel do drukarki.

            Włącz komputer i poczekaj na zakończenie procesu rozruchu.

            Włącz drukarkę, a następnie dodaj drukarkę (Mac) lub poczekaj, aż komputer zainstaluje nowe urządzenie (Windows).

            Co zrobić, jeżeli drukarka nie została wykryta lub występuje problem z połączeniem przewodowym z siecią?

            Upewnij się, że korzystasz z nieuszkodzonego kabla sieciowego Ethernet, sprawdź, czy w pobliżu portu Ethernet drukarki świecisię zielona kontrolka, a następnie wydrukuj raport celem sprawdzenia połączenia.

             Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz kabel sieciowy Ethernet od routera i drukarki.

             Sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń, a następnie sprawdź, czy jest to kabel sieciowy Ethernet, a nie kabel telefoniczny.

             Uwaga:

             Kable sieciowe Ethernet i kable telefoniczne wyglądają podobnie, lecz kable sieciowe Ethernet zwykle są większe i mają nakońcu osiem widocznych przewodów.

             Podłącz ponownie kabel do innego portu Ethernet lub LAN routera, a następnie podłącz drugi koniec do portu Ethernet drukarki.

             Włącz drukarkę.

             Aby upewnić się, że połączenie zostało nawiązane, sprawdź kontrolki portu Ethernet drukarki. Dioda zielona powinna świecićsię światłem ciągłym, a pomarańczowa migać.

             Wydrukuj raport Wyniki testu sieci bezprzewodowej lub Konfiguracja sieci.

             Upewnij się, że stan sieci to Gotowa lub postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozwiązać problemy z siecią wskazane w raporcie.

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Albercik 321 05 Jan 2009 00:36 6326

 • #1Level 25  

  #1

  Witam. Mój problem polega na tym, że chciałem na nowo wegraćsystem Windows XP Proffesional. No i wszystko ok, ale po zainstalowaniu na dysku C w folderze Program Files pozostały foldery z programami, które miałem zainstalowane przed instalacją systemu.
  Problem jest w tym, że podczas instalacji nie można ani usunąć ani sformatowaćdysku C, ponieważ wyskakuje komunikat, że są na nim pliki potrzebne do instalacji systemu.
  Kiedyś, jak instalowałem XP, ale zwykłego(nie proffesional), to bez problemu dało się usunąć partycję z dyskiem lokalnym C i później kreator instalacji sam utworzył nową partycję, sformatował ją i wgrał system. A w XP Proffesional tak się nie da.
  Co zrobić, żeby usunąć tą partycję z systemem, utworzyć na nowo, sformatować i na nowo wgrać system? Jak mogę prosić tak krok po kroku, łopatologicznie.

 • #2mat_edLevel 43  #2

  Najprościej? To będzie skorzystać z MHDD - nim wyzerować dysk, następnie potworzyć partycję i zainstalować system:
  http://nirvanowiec. html

  komenda erase w MHDD.

  Ewentualnie możesz spróbować z pełnym formatowaniem w instalatorze XP.

 • #3#3

  A jeżeli nowy system zainstalowałbym na dysku lokalnym D? Wtedy system wystartuje od razu z D, czy nadal będzie startował z C? Ewentualnie jakoś gdzieś się to przełącza?
  Bo jakby się tak dało, to nowy system zainstalowałbym bym na D, później usunąłbym dysk lokalny C i podczas nowej instalacji, zrobiłoby się nowy dysk C(z wolnej partycji po usunięciu dysku C), a ten na D bym później usunął. Da się tak pokombinować?
  Bo problem jest w tym, że większość tych wszystkich menadżerów dysków jest po angielsku... A systemowy menadżer jest po polsku, tylko, że nim nie da się usunąć dysku C, ponieważ jest on aktywny.

 • #4#4

  Pokombinować tak jak piszesz się da, nie widzę jednak sensu. Sam pisałeś "jak najprościej" to dostałeś informacje jak to zrobić najprościej. Spróbuj zainstalować normalnie system tak jak to zawsze robiłeś wybierając partycję C do instalacji ale wybierając pełne formatowanie.

 • #5radek310Level 15  #5

  A jeżeli nowy system zainstalowałbym na dysku lokalnym D? Wtedy system wystartuje od razu z D, czy nadal będzie startował z C? Ewentualnie jakoś gdzieś się to przełącza?Można to przełączyć w biosie. Był już taki temat na elektrodzie.

 • #6#6

  A czy programem Acronis Drive Cleanser 6. 0 Build 691 PL, da się usunąć partycję z systemem? I jeżeli by się dało, to ten program trzeba nagrać na płytke jako obraz płyty, czy wystarczy go poprosotu zainstalować np. na dysku D(domyślam się, że na C nie można by go w tym momencie instalować). Znalazłem też darmowy programik Partition Logic, nie wiem tylko czy się nadaje.
  Są też takie jak Paragon Partition Manager Professional oraz Partition Magic, tyle, że po angielsku.

 • #7#7

  Pewnie się da. Ja jednak proponuję w dalszym ciągu MHDD lub pełny format - link dostałeś, jednak komenda wszystko załatwi, następnie partycje stworzysz już sobie w instalatorze Windows XP. Gwarantuję Ci, że MHDD będzie dla Ciebie mniej skomplikowany - z opisem pod linkiem a niżeli Acronis.

 • #8#8

  Jeżeli pod pełnym formatem rozumieć mam, że usuwam wszystko z całego dysku(dysk systemowy i dyski lokalne Di E(bo na dane mam właśnie D i E), to to odpada, ponieważ na tamtych mam dość sporodanych i nie mogę ich utracić. W grę wchodzi tylko i wyłącznie usunięcie dysku C, na którym jest system.
  Tak więc skoro uważasz, że dla mnie najprostszym rozwiązaniem będzie jednak MHDD, to na niego się zdecyduję. Zresztą chyba masz rację - po co kombinować, skoro wiadomo, że tym programem da się usunąć dysk z systemem i tak jak piszesz, partycję mogę sobie utworzyć już programem instalacyjnym, wybierając opcję "zainstaluj system w obszarze nie podzielonym na partycje". Bo rozumiem, że po usunięcu tego dysku C z systemem, powstanie wolny obszar na dysku i na tym obszarze będę mógł utworzyć nową partycję i na niej zrobić dysk lokalny C i na nim wegrać system(ale to już zrobi za mnie kreator).
  Mam tylko nadzieję, że poradzę sobie za pomocą słownika, bo angielskiego to nie bardzo umiem.
  Bardzo dziękuję za pomoc. Jak będę miał zczymś problem, to będę pisał.

 • #9EscobarPLLevel 11  #9

  Formatujesz tylko partycję C: i wtedy nie stracisz danych zawartych na D: i E:.

 • #10#10

  Moment! Jeśli skorzystasz z MHDD stracisz CAŁĄ zawartość dysku! Po prostu tak napisałeś pierwszy post, że źle zrozumiałem.W takim wypadku uruchom po prostu instalator XP i przy wyborze sposobu formatowania nie wybieraj szybkiego tylko pełne formatowanie dzięki czemu pliki znajdujące się na partycji C zostaną usunięte i będziesz mógł ponownie zainstalować system na partycję C bez konieczności usuwanie partycji.

 • #11DriverMSG

  Admin of Computers group  #11

  Coś mi się wydaje że autor postu uruchamia instalator z poziomu windows i dlatego nie ma możliwości formatowania dysku C.
  W tym wypadku wystarczy odpowiednio ustawić Boot'owanie z CD i uruchomić komputer z dysku CD z windowsem.

 • #12#12

  No to dobrze, że się dogadaliśmy:D
  Chodzi mi tylko o dysk lokalny C, na którym jest zainstalowany system. A chcę go usunąć, ponieważ podczas instalacji systemu, nowy zainstalował mi się tak jakby na poprzednim - w Program Files pozostały foldery z programami, zainstalowanymi jeszcze na poprzednim systemie, oraz inne dane np. w Moje Dokumenty.
  No i właśnie z tym jest problemik, bo podczas instalacji systemu - Windows XP Proffersional - w momencie jak dochodzę do opcji "Aby usunąć wybraną partycję, naciśnij klawisz D". Po naciśnięciu klawisza D, wyskakuje komunikat - "Instalator nie może wykonać żądanej operacji na wybranej partycji. Ta partycja zawiera tymczasowe pliki instalacyjne wymagane do ukończenia instalacji. ".
  Nie wiem kurcze co robię źle, że się tego nie da zrobić. Jak kiedyś instalowałem Windows XP(nie Proffesional), to w tym miejscu dało się usunąc tą partycję i wyglądało to tak, że instalator systemu usuwał partycję z systemem(czyli dysk lokalny C), następnie tworzył nową partycję na obszarze nie zajętym, formatował ją i wgrywał system. A teraz przy Proffesionalu się tego nie da zrobić. Może coś gdzieś trzeba zmienić?
  Jeszcze wcześniej kombinowałem w opcjach zaawansowanych(podczas instalacji wyskakuje w pewnym momencie okno opcji instalacji i w tym oknie można wybrać instalacje zaawansowane. Jest tam do wyboru taka opcja - Kopiuj pliki instalacji z tego folderu(i tu jest napęd stacji dysków, czyli że mają być instalowane z folderu na płycie) do tego folderu na moim dysku(i tu z kolei pisze \Windows. Ten folder jest na dysku C. Kombinowałem już tak, że zamiast \Windows, wpisałem D:\System(wcześniej na dysku lokalnym D utworzyłem folder System). Ale to też nie pomogło i nadal wyskakuje ten komunikat, że nie można usunąc tej partycji. Może coś gdzieś jeszcze źle robię i coś gdzieś trzeba ustawić?
  System wgrywam z płyty w ten sposób, że do napędu wkładam płytkę z systemem i instalator sam mi się uruchamia.

 • #13#13

  Musisz uruchomić komputer, wejść w opcje BIOS i ustawić by pierwszym Bootującym napędem był CDROM a następnie z niego uruchomić instalator - nie możesz tego robić z poziomu Windows.
  Ewentualnie po starcie komputera wejść w BOOT MENU i tam zmienić na CDROM - najczęściej jest to przycisk F12 lub F11.

 • #14#14

  Mam tak ustawione, że jak włożę płytę do napędu, to od razu wyświetla mi się kreator instalacji systemu.
  Nie robię tak, że wkładam płytę, jest zero reakcji, otwieram "Mój komputer", otwieram zawartoś płyty i klikam na plik z windowsem i dopiero wtedy włącza się kreator.
  Czy to o to chodziło? Poprostu instalacja Windowsa idzie od razu z płyty w napędzie.

 • #15#15

  Nie to nie o to chodzi.
  Nie włączaj windowsa!
  Na samym starcie komputera - sekunda po wciśnięciu przycisku POWER na obudowie musisz uruchomić komputer z CD a nie z dysku twardego.

 • #16#16

  Zbliżył się weekend, więc mam troszkę czasu na system. Już wiem, w czym popełniałem błąd - najpierw uruchamiałem system, a dopiero później otwierała mi się płytka z Windowsem. A jak pisaliście, trzeba ustawić w BIOS-ie, żeby od razu uruchomiła się płytka z Windowsem.
  Więc tak - wchodzę do BIOS-u, wybieram Adwanced BIOS Features, następnie Boot Seqence idalej nie wiem co wybrać jako CDROM. Są tam takie opcje:
  - 1st Boot Device [Flopy]
  - 2st Boot Device [Hard Disc]
  - 3st Boot Device [CDROM]
  - Boot From Other Device [Disabled]
  - Hard Disc Bost Priority [Press Enter]
  W każdej opcji można wybrać - Flopy, LS120, Hard Disc, CDROM, ZIP100,
  USB-FDD, USB-ZIP, USB-CDROM, LAN, Disabled.
  W której opcji wybrać CDROM, żeby system uruchomił mi się od razu z CD?
  Domyślam się, że jako CDROM należy ustawić 1st Boot Device, ale lepiej się spytać fachowców, niż coś spieprzyć . I jeżeli tak by było, to dlaczego jest to ustawione na FLopy, a nie na Hard Disc? Przecież normalnie system startuje z dysku twardego, a nie z dyskietki. Czy jak ustawię tą funkcję na Hard Disc, to system będzie się uruchamiał? Dodam, że ze stacji dyskietek nie korzystam wogóle.

 • #17#17

  Tam ustalasz kolejność - jeśli nie ma Floppy to automatycznie przechodzi na na następny napęd Itd.

 • #18#18

  No i system zainstalowany. Problem był wtym, że poprostu najpierw uruchamiałem system, a później dopiero uruchamiała się płyta. Po przełączeniu w BIOS-ie, komputer startował od razu z płyty CD. Po uruchomieniu komputera, w pewnym momencie trzeba nacisnąć dowolny klawisz, żeby uruchomić instalację systemu z płyty(jest stosowny komunikat). Przy następnych takich komunikatach nie należy już nic naciskać.

 • #19K! lleRLevel 39  #19

  To co kolega opisał to są podstawy. To po prostu trzeba wiedzieć.Temat zamykam. Chyba, że są jeszcze jakieś nieścisłości?

 • #20#20

  Można zamknąć. Dzięki wszystkim za pomoc.

Opcje instalacyjne C Logic 5600

Bezpośredni link do pobrania Opcje instalacyjne C Logic 5600

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Opcje instalacyjne C Logic 5600