Podręcznik najlepszych praktyk Fujitsu 2624

Podręcznik najlepszych praktyk Fujitsu 2624 to zbiór zaleceń dotyczących zarządzania systemami informatycznymi, stosowanych w firmach Fujitsu. Zawiera informacje na temat najlepszych praktyk, które należy stosować w celu ochrony danych i systemów informatycznych przed wpływem zewnętrznych zagrożeń, a także umożliwia tworzenie bardziej skutecznych i bezpiecznych systemów informatycznych. Podręcznik zawiera również informacje na temat zarządzania projektami w zakresie bezpieczeństwa informacji i urządzeń, a także zawiera wytyczne dotyczące tworzenia i utrzymywania bezpiecznych systemów informatycznych. Przewodnik ten ma na celu pomóc firmom maksymalnie wykorzystać i ochronić ich dane i systemy informatyczne.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik najlepszych praktyk Fujitsu 2624

Cieszy nas bardzo pozytywny odbiór projektu BSR InnoShip w regionie Morza Bałtyckiego. Do jego sukcesu przyczyniły się instytucje administracji publicznej, środowisko akademickie, przemysł, a także organizacje pozarządowe. Utworzone w ramach tego projektu partnerstwa będą przynosić korzyści w dłuższej perspektywie, obserwujemy też wzrost akceptacji dla innowacji niskoemisyjnych jako ekonomicznego rozwiązania problemów nękających transport morski.

Na Morzu Bałtyckim, należącym do najbardziej ruchliwych na świecie morskich szlaków przewozowych, obserwuje się wzrost emisji CO2, co stanowi zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) oczekuje zmniejszenia emisji tlenku siarki przez pływające po tych wodach statki. W efekcie branża żeglugowa w tym regionie musi teraz pilnie zaspokoić zapotrzebowanie na infrastrukturę i technologię niskoemisyjną.

Projekt BSR InnoShip uruchomiono, aby zapewnić decydentom, władzom i kluczowym zainteresowanym podmiotom z sektora morskiego dostęp do niezbędnej wiedzy i najlepszych praktyk umożliwiających złagodzenie skutków emisji CO2 na Bałtyku. 21 partnerów oraz 24 stowarzyszonych partnerów z krajów regionu Morza Bałtyckiego i Rosji zajęło się też nagłaśnianiem gospodarczych konsekwencji obniżenia emisji.

Podręcznik najlepszych praktyk

Głównym efektem projektu BSR InnoShip był tzw. „Podręcznik najlepszych praktyk” opracowany przez organizacje partnerskie. To przeznaczone dla branży morskiej opracowanie zawiera opis narzędzi wspierających ochronę środowiska i rozwój gospodarki, pomagając temu sektorowi dostosować się do nowych przepisów w sprawie redukcji zanieczyszczeń w żegludze po Morzu Bałtyckim.

Zespół realizujący projekt opracował również interaktywną platformę zachęcającą do szybkiej wymiany informacji na temat partnerstw publiczno-prywatnych. Na platformie tej publikowane są wyniki różnych ankiet przeprowadzanych wśród zainteresowanych podmiotów oraz badań dotyczących inwestycji w transeuropejską sieć transportową TEN-T, a także inne artykuły przeznaczone dla branży morskiej i decydentów.

Ponadto w 2013 r. zorganizowano konkurs Baltic Sea Clean Maritime Award, aby w jego ramach popularyzować innowacyjne i ekologiczne pomysły, projekty i rozwiązania dotyczące regionu Morza Bałtyckiego. Konkurs ten stanowił także znakomitą platformę do prezentacji przykładów najlepszych praktyk, ułatwiając jednocześnie wymianę wiedzy.

W ramach projektu przeprowadzono również analizę ekonomiczną ekologicznego transportu morskiego, a także dokonano oceny jego wpływu na środowisko. Opracowano też mapy koncentracji emisji, wspomagające decydentów w podejmowaniu decyzji.

Wymiana najlepszych praktyk

Wnioski z projektu BSR InnoShip popularyzowano w ramach różnych imprez i warsztatów organizowanych w całej UE. Rozpowszechniano je również za pośrednictwem Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM) oraz innych kanałów, w tym Europejskiej Agencji Kosmicznej i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, a także różnych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Współpraca w regionie Morza Bałtyckiego na rzecz zmniejszania emisji ze statków i portów poprzez konkurencyjność opartą na wiedzy i innowacyjności (BSR InnoShip)” wyniosła 3 621 450 EUR, z czego 3 110 134 EUR pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionu Morza Bałtyckiego w okresie programowania 2007–2013.

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony głuszca i cietrzewia

38, 00zł

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia ogólne informacje o biologii omawianego gatunku, charakterystykę siedlisk, zagrożeniach oraz możliwościach ochrony. Druga część podręcznika to opisy działań, których realizacja została sprawdzona w projektach ochronnych, tych najlepszych, godnych rozpropagowania, celem skutecznego prowadzenia działań ochrony gatunkowej.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, 2014 rok.

Stan egzemplarza znakomity – książka nowa.

novasarmatia. com/2016/05/podrecznik-najlepszych-...

7 listopada 201415:022014Wersja do druku

Podręcznik najlepszych praktyk
Praca zbiorowa
CKPŚ 2014, zestaw 11 książek w pudełku

To, że leśnicy robią dużo dla ochrony zagrożonych gatunków, wiadomo nie od dziś. „Podręcznik…” nie jest więc nachalną próbą przekonania o oczywistym (zwłaszcza że ma stanowić źródło wiedzy także dla leśników). To ciekawe uzupełnienie, a czasem nawet zweryfikowanie wiedzy.

Każda z książek ma dwie części – opisującągatunek lub siedlisko, jego aktualny stan i przyczyny zagrożenia orazpodpowiadającą, co i jak robić, by dany gatunek czy obszar chronić. Bo przecieżo wypracowanie dobrych, jeśli nie najlepszych praktyk chodzi.

Swoje tomy otrzymały żubry, sowy, ptakiszponiaste, głuszce i cietrzewie, wilki, rysie i niedźwiedzie, nietoperze,zające i kuropatwy, gady, owady czy wreszcie siedliska kserotermiczne imokradła. Zestaw chyba uzasadniony.

Autorami poszczególnych podręczników sąspecjaliści z danej dziedziny. Np. o ochronie żubra opowiada m. in. prof. WandaOlech (koordynator ochrony żubra ex situ w Polsce, dziekan Wydziału Nauk oZwierzętach SGGW), o ochronie ptaków szponiastych i sów – dr Dariusz Anderwald(prezes Komitetu Ochrony Orłów), o tym, jak chronić nietoperze – Alek Rachwaldi Maciej Fuszara, o jednych zaś z najbardziej „widowiskowych” drapieżników(wilkach, rysiach i niedźwiedziach brunatnych) napisali Robert. W. Mysłajek iSabina Nowak. Wymienić wszystkich autorów nie sposób. Pozostaje zapewnić, żeswoje piętno odcisnęło wielu naprawdę znakomitych naukowców i praktyków.

Plejadę gwiazd nauki wspierają gwiazdy ekranu– CKPŚ nakręcił z TVP cykl 11 filmów dokumentalnych „Ocalony świat”. Każdy zodcinków jest uzupełnieniem treści poszczególnych książek („Las Polski”19/2014).

Sztywna oprawa i nietypowa pudełkowaobwoluta nadają elegancki sznyt dopełniający publikację. Na pewno będzie topozycja obowiązkowa „ochroniarzy”.

Publikacja jest także dostępna w formaciepdf na stronie internetowej www. pl.

UZ


Podręcznik najlepszych praktyk Fujitsu 2624

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik najlepszych praktyk Fujitsu 2624

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik najlepszych praktyk Fujitsu 2624