Podręcznik pacjenta Frigidaire Fdb780rcb0

Podręcznik pacjenta Frigidaire Fdb780rcb0 jest praktycznym i praktycznym narzędziem dostarczonym przez Frigidaire, aby pomóc użytkownikom w używaniu ich lodówek. Podręcznik zawiera wskazówki dotyczące wyboru produktów, które pasują do lodówki, a także instrukcje dotyczące instalacji urządzenia i jego działania. Podręcznik może być również pomocny, gdy użytkownik potrzebuje wskazówek dotyczących czyszczenia lodówki lub jej naprawy. Podręcznik zawiera również informacje o gwarancji producenta i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik pacjenta Frigidaire Fdb780rcb0

Wprowadzenie
Autorzy: Stanisław Kłęk, Katarzyna Matysiak-Luśnia

Książka, którą trzymają Państwo w rękach ma wprowadzić Was w świat domowego żywienia pozajelitowego (DŻP). Została napisana dla pacjentów i ich opiekunów przez osoby, które na co dzień zajmują się prowadzeniem leczenia tym sposobem lub same są pacjentami. Nie jest to kolejna książka o żywieniu pozajelitowym przygotowana przez specjalistów dla specjalistów, ale mamy nadzieję, źródło wiedzy oraz wsparcia dla chorych i ich opiekunów. Dowiecie się z niej, na czym polega ten skomplikowany sposób leczenia, jaka jest jego organizacja w Polsce i jak bezpiecznie stosować żywienie pozajelitowe (ŻP) w domu.

Termin żywienie pozajelitowe oznacza dostarczanie substancji odżywczych drogą dożylną. ŻP zastępuje więc w pewnych przypadkach odżywianie drogą doustną, czyli normalną dietę. Sytuacje te zostaną omówione w kolejnym rozdziale podręcznika. Ogólnie mówiąc są to takie choroby ostre lub przewlekłe, w których funkcja przewodu pokarmowego jest niewystarczająca do utrzymania człowieka przy życiu. Niektórzy pacjenci nie przyjmują nic lub przyjmują bardzo niewiele drogą doustną, u większej części jednak funkcja przewodu pokarmowego, choć znacznie upośledzona, umożliwia częściowe odżywianie i przyjmowanie płynów drogą naturalną. Oznacza to możliwość połączenia żywienia drogą przez przewód pokarmowy oraz ŻP. W przypadku żywienia łączonego pacjent musi zwykle ściśle przestrzegać zaleceń dietetycznych.

ŻP prowadzone jest przez specjalne dostępy dożylne – cewniki lub porty – zakładane w warunkach jałowej sali operacyjnej do żył dochodzących do serca. Tą drogą dostarczane są następujące składniki:
1. Białka: podstawowy budulec wszystkich tkanek, niezbędny do gojenia ran operacyjnych i odleżyn.
2. Węglowodany (cukry): podstawowe źródło energii.
3. Tłuszcze: podstawowy sposób magazynowania energii przez organizm.
4. Witaminy i pierwiastki śladowe, które są niezbędne na poziomie komórki do prawidłowego użycia białek, cukrów oraz tłuszczów oraz funkcji tkanek,
np. : mięśni, kości czy krzepnięcia krwi.
5. Woda i elektrolity.

Celem DŻP jest dostarczenie tych wszystkich składników w sposób bezpieczny oraz umożliwiający życie jak najbardziej zbliżone do normalnego, w tym powrót
do aktywności zawodowej. Takie leczenie jest korzystniejsze ekonomicznie (prowadzenie terapii w domu jest tańsze niż prowadzenie tej samej terapii w szpitalu), jak również bezpieczniejsze (mniejsze ryzyko infekcji niebezpiecznymi bakteriami szpitalnymi, a co za tym idzie rzadsze ponowne hospitalizacje). Poprawia także jakość życia.

DŻP prowadzone jest w Polsce przez specjalistyczne ośrodki w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Oznacza to, że pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych z leczeniem. Wszystkie leki oraz sprzęt medyczny dostarczane są do domu chorego zgodnie z harmonogramem, zwykle raz na miesiąc, specjalistycznym transportem.

DŻP to sposób leczenia, które, jak sama nazwa wskazuje, prowadzone jest w domu przez pacjenta i/lub jego opiekuna. Muszą oni w wyspecjalizowanym ośrodku, prowadzącym leczenie przejść przeszkolenie, przeprowadzone przez zespół leczący. W razie potrzeby szkolenie lub poszczególne jego elementy są powtarzane, aby nie dopuścić do wzrostu ryzyka powikłań. Mamy nadzieję, że poszczególne rozdziały tego podręcznika pomogą wszystkim w teoretycznym i praktycznym zrozumieniu zasad prowadzenia DŻP. Mimo różnic pomiędzy ośrodkami, ogólne założenia są takie same: zapewnienie bezpiecznego i skutecznego leczenia.

Sukces w DŻP możliwy jest tylko pod warunkiem zaistnienia pełnego zrozumienia celu i pełnej współpracy pomiędzy pacjentem/opiekunem i zespołem leczącym
(lekarz, pielęgniarka, dietetyk, farmaceuta). Bardzo ważne jest również uzyskanie wsparcia od rodziny i przyjaciół. Należy jednak podkreślić, że największą i najważniejszą rolę w tym wieloelementowym zespole pełni sam pacjent: to on musi podjąć odpowiedzialność za leczenie, zrozumieć dlaczego, jak i jak długo będzie prowadzone DŻP oraz zaakceptować pewne nieuniknione ograniczenia wynikające z choroby, ale także z samej terapii. Celem jest wszakże umożliwienie życia, jego przedłużenie, a w niektórych przypadkach wyleczenie.

W sytuacji, kiedy przewód pokarmowy nie funkcjonuje prawidłowo, tzn. nie wchłania wystarczającej do zdrowego życia ilości składników pokarmowych albo
traci je w zbyt dużej ilości, aby mogła być zachowana równowaga, niebezpieczeństwem, które grozi pacjentowi jest rozwój lub pogłębienie niedożywienia. Związane jest to z zaburzeniem funkcji fizycznych oraz mentalnych oraz stopniowym wyczerpaniem zapasów energetycznych organizmu. Należy podkreślić, że równie istotne są niedobory witamin i pierwiastków śladowych: do niektórych z nich może dojść już po 5-7 dniach głodzenia. Również osoby z nadwagą/otyłe narażone są na rozwój niedożywienia. Szczególnie szybko dochodzi do niedożywienia, jeśli zmniejszeniu dowozu składników odżywczych i/lub zwiększonej ich utracie towarzyszy ciężka choroba i tzw. stres metaboliczny. Szczególnie narażeni na wystąpienie niedożywienia są pacjenci z przewlekłymi chorobami krążenia, oddychania, nerek, chorzy z chorobą nowotworową oraz w wieku podeszłym. Po wyrównaniu stanu chorego, jeśli funkcja przewodu pokarmowego jest niewystarczająca, pacjent może być zakwalifikowany do DŻP.

Mamy nadzieję, że lektura niniejszej książki rozwieje Państwa wątpliwości, odpowie na pytania oraz umocni w przekonaniu, że DŻP jest metodą skuteczną i bezpieczną oraz że wcale nie musi pogarszać jakości życia pacjenta.

Autorzy:

dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik
Katedra Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Elżbieta Gabrowska
Krakowska Akademia im. A. Frycza – Modrzewskiego, Wydział Zdrowia
i Nauk Medycznych, Oddział Leczenia Żywieniowego, Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy w Krakowie

mgr farmacji Alina Górecka
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr hab. Stanisław Kłęk
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny
im. Stanleya Dudricka w Skawinie

dr n. Marek Kunecki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi,
Centrum Leczenia Żywieniowego

mgr pielęgniarstwa Monika Kupiec

Marek Lichota
Stowarzyszenie Pacjentów Leczonych Żywieniowo
“Apetyt na Życie” (www. ApetytNaZycie. org)

lek. Klemens Lubieniecki
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr n. o zdr. Krystyna Majewska
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Warszawa,
Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, Warszawski Uniwersytet
Medyczny WUM, Poradnia Dla Chorych Żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo
w Warunkach Domowych

dr n. Katarzyna Matysiak-Luśnia
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny
we Wrocławiu, Poradnia Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego,
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

mgr farmacji Magdalena Piętka
Apteka Szpitalna, Szpital Specjalistyczny im. Stanleya Dudricka w Skawinie

dr hab. Jacek Sobocki
Medyczny WUM

mgr pielęgniarstwa Magdalena Sumlet
im. Stanleya Dudricka w Skawini

lek. Kinga Szczepanek

mgr pielęgniarstwa Joanna Tokarczyk

dr n. Krystyna Urbanowicz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Ośrodek Żywienia Klinicznego

dr n. Anna Zmarzły
Poradnia Żywienia Klinicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

SPIS TREŚCI:

Autorzy 5
Wstęp 7
Rozdział 1 Budowa i czynność przewodu pokarmowego.
Zespół krótkiego jelita 9
Rozdział 2 Domowe żywienie pozajelitowe (DŻP) 15
Rozdział 3 Życie na domowym żywieniu pozajelitowym 20
Rozdział 4 Dieta doustna pacjenta żywionego pozajelitowo w domu:
pokarmy stałe i płyny 31
Rozdział 5 Leki stosowane podczas domowego żywienia pozajelitowego 36
Rozdział 6 Centralny naczyniowy dostęp permanentny: rodzaje, wytwarzanie, powikłania 46
Rozdział 7 Opieka nad centralnym naczyniowym dostępem permanentnym. Podstawowe zasady: aseptyka i antyseptyka, nabieranie leków, podłączanie/odłączanie kroplówek, przepłukiwanie centralnego dostępu naczyniowego oraz zabezpieczanie na czas przerwy, rozpoznawanie zagrożeń i zapobieganie powikłaniom,
szkolenie pacjenta/opiekuna 49
Rozdział 8 Rodzaje mieszanin stosowanych w domowym żywieniu pozajelitowym 70
Rozdział 9 Bezpieczeństwo podczas transportu, przechowywania i stosowania mieszanin do żywienia pozajelitowego oraz innych leków dożylnych. Gospodarka odpadami 84
Rozdział 10 Monitorowanie domowego żywienia pozajelitowego 89
Rozdział 11 Powikłania domowego żywienia pozajelitowego 92
Dodatek 1 Kiedy zadzwonić natychmiast? Jak prowadzić dzienniczek? Jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach? 109
Dodatek 2 Najczęstsze pytania 114
Słowniczek terminów i pojęć 118
Ośrodki prowadzące domowe żywienie pozajelitowe w Polsce 120
Piśmiennictwo 121

Opis

Umysł ponad nastrojem Podręcznik terapeuty DEFEKT

Defekt widoczny na zdjęciach poniżej. Uszkodzona jest tylko okładka. W środku książka jest w idealnym stanie.

Podręcznik Umysł ponad nastrojem jest pozycją obowiązkowym na każdej półce terapeuty i psychologa.

"Materiał w podręczniku jest przystępnie opracowany, zrozumiały, pisany z myślą o terapeutach. Książka jest pełna praktycznych sugestii, które z pewnością przydadzą się w pracy z pacjentami, gdy wprowadzanie strategii poznawczo-behawioralnych nastręcza trudności. Dla terapeutów, którzy pracują z osobami korzystającymi z podręcznika pacjenta, książka będzie użyteczna w wielu sytuacjach. "
dr Zindel V. Segal

Jeśli chcą Państwo zalecić pacjentom korzystanie z podręcznika Umysł ponad nastrojem, lecz nie są Państwo pewni, jak włączyć go w proces terapii, w tej książce zamieszczono odpowiedzi na wiele istotnych kwestii. Podręcznik Umysł ponad nastrojem pokazuje, jak:
- zintegrować podręcznik pacjenta z procesem terapii prowadzonej w gabinecie
- dostosować podręcznik do indywidualnych potrzeb pacjenta
- zachęcić pacjentów do stosowania się do zaleceń terapeuty i odrabiania zadań domowych
- rozwiązywać problemy najczęściej pojawiające się w procesie terapii.

Autorzy podręcznika Umysł ponad nastrojem niezwykle przystępnie pokazują, jak wykorzystać podręcznik w terapii indywidualnej, małżeńskiej oraz grupowej w najróżniejszych sytuacjach. Umieszczają w tekście szczegółowe instrukcje dostosowania programu poznawczo-behawioralnych protokołów terapeutycznych, opracowanych dla różnorodnych zdiagnozowanych problemów. Radzą, jak rozpoznawać i rozwijać u pacjentów określone umiejętności poznawcze, afektywne oraz behawioralne. Każdy z rozdziałów książki Umysł ponad nastrojem jest bogato ilustrowany opisami przypadków i przykładami rozmów przeprowadzonych w gabinecie.

Dzięki podręcznikowi Umysł ponad nastrojem umożliwi efektywniejsze i sprawniejsze przeprowadzanie terapii.

Christine Padesky

 • Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia
 • Umysł ponad nastrojem.
 • Umysł ponad nastrojem Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia...
 • Umysł ponad nastrojem Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia...

Dennis Greenberger

  Opis

  TIKI Podręcznik terapeuty + Zeszyt ćwiczeń dla pacjenta KOMPLET

  Autor: Cara Verdellen, Jolande van de Griendt, Sanne Kriens, Ilse van Oostrum

  W skład kompletu wchodzą: 

  • TIKI PODRĘCZNIK TERAPEUTY

  „Podręcznik dla terapeutów” jest pierwszą publikacją na rynku polskim zawierającą gotowy protokół pracy z pacjentem z chorobą tikową. Stanowi swoiste kompendium wiedzy na temat metod terapeutycznych o udowodnionej skuteczności.

  Podręcznik zawiera dwa protokoły terapeutyczne:

  (1) Ekspozycję z powstrzymaniem reakcji 

  (2) odwracanie nawyku.

  Obydwie metody prowadzą do znacznej redukcji nasilenia tików (na poziomie 70-80% redukcji ilości tików). Ponadto są równie skuteczne jak farmakoterapia, w związku z powyższym światowe wytyczne dotyczące leczenia wskazują metody behawioralne jako interwencje pierwszego wyboru, często stosowane przed wprowadzeniem farmakoterapii. 

  TIKI ZESZYT ĆWICZEŃ DLA PACJENTA  

  „Zeszyt ćwiczeń dla dzieci” jest pierwszą publikacją na rynku polskim zawierającą gotowy protokół pracy z pacjentem z chorobą tikową. Podręcznik zawiera dwa protokoły terapeutyczne: (1) Ekspozycję z powstrzymaniem reakcji i (2) odwracanie nawyku. Obydwie metody prowadzą do znacznej redukcji nasilenia tików (na poziomie 70-80% redukcji ilości tików). Ponadto są równie skuteczne jak farmakoterapia, w związku z powyższym światowe wytyczne dotyczące leczenia wskazują metody behawioralne jako interwencje pierwszego wyboru, często stosowane przed wprowadzeniem farmakoterapii. 

  Tagi:psychoterapia książki,

  Spis treści

  Tiki Podręcznik terapeuty

  Autor: Cara Verdellen, Jolande van de Griendt, Sanne Kriens, Ilse van Oostrum

  Wstęp.

  1. Ekspozycja z powstrzymywaniem tiku. 1. Sesja 1. 2. Sesja 2. 3. Sesja 3. 4. Sesja 4. 5. Sesja 5. 6. Sesja 6. 7. Sesja 7. 8. Sesja 8. 9. Sesja 9. 10. Sesja 10. 11. Sesja 11. 12. Sesja 12. 13. Ocena efektywności - ekspozycja z powstrzymaniem reakcji.

  2. Odwracanie nawyku. Ocena efektywności - odwracanie nawyku.

  3. Dodatkowe oddziaływania. Czy są sytuacje, w których tiki są dalej nasilone?

  3. Rozwijanie strategii radzenia sobie z pozostałymi tikami. Głębokie oddychanie i ćwiczenia relaksacyjne.

  4. Zakończenie i przeciwdziałanie nawrotom. Tworzenie planu przeciwdziałania nawrotom. Omówienie planu "Tiki precz".

  Załacznik 1. 15-minutowe monitorowanie tików - częstotliwość (termometr do mierzenia postępów).

  Załącznik 2. Formularz ćwiczeń praktycznych.

  Załącznik 3. Termometr dla alertów tikowych.

  Załącznik 4. Subiektywne Uczucie Niepokoju SUN - skala i graf.

  Załącznik 5. Ekspozycja z powstrzymaniem reakcji. Prace domowe.

  Załącznik 6. Lista możliwych czynności zastępczych dla róznych tików.

  Załącznik 7.

  Załącznik 8. Dyplom.

  Bibliografia.

  Informacje o autorkach.

  Tiki Zeszyt ćwiczeń dla pacjenta

  Pomożemy Ci. Informacje o tikach. Czym są tiki?

  1. Alert tikowy!

  1. Na czym polega choroba tikowa?

  1. Nie tylko tiki. Czasami masz więcej tików, czasami mniej. Tiki mogą sprawić trudność. Tiki mogą być czasami przydatne. Co inni myślą na temat tików?

  1. Terapia tików i korzystanie z podręcznika.

  Załącznik 1. Przygotowanie prezentacji na temat tików. Informacje dla nauczyciela. Jeśli robi się zbyt trudno. Metoda 1: powstrzymywanie tików. Sesja 1: pierwsza sesja treningowa. Sesja 2: druga sesja treningowa. Powstrzymywanie tików. Formularz nauki powstrzymywania tików. Formularz powstrzymywania tików i obserwacji alertów tikowych.

  Załacznik 2. Termometr alertów tikowych. Termometr tików. Metoda 2: stosowanie czynności zastępczych. Formularz tików i możliwych czynności zastępczych. Formularz stosowania czynności zastępczej.

  Załacznik 3. Lista możliwych czynności zastępczych dla różnych tików. Dodatkowa pomoc dotycząca pozostałych tików. Czy są sytuacje, w których tiki zawsze sie pojawiają?

  4.

  Załacznik 4. Analiza sytuacji. Ćwiczenia relaksacyjne.

  5. Tiki precz. Plan "Tiki precz".

Podręcznik pacjenta Frigidaire Fdb780rcb0

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik pacjenta Frigidaire Fdb780rcb0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik pacjenta Frigidaire Fdb780rcb0